Napajanje fluo cijevi iz akumulatora
KLIKNI NA UOKVIRENU SLIKU DA BI VIDIO UVECANU SHEMU
Pomocna rasvjeta napajanja iz akumulatorskih baterija uvijek je dobrodosla, bilo da se radi o ispadima i redukciji elektricne energije ili o zelji za neovisnim i lako prenosivim rasvjetnim tijelima. Izbor svijetla pao je na fluo cijev zbog izuzetno velike efikasnosti te zbog jednostavnosti izrade samog pretvaraca. U ovom primjeru fluo-cijev od 40W, spojena na pretvarac, trosi oko 1A iz 12V akumulatora, dajuci pritom svijetlo ekvivalentno zarulji sa zarnom niti od oko 75W. Neprekidna rasvjeta, kod navedene potrosnje, osigurana je u trajanju od 30 sati uz potpuno napunjeni akumulator 12V/35Ah.
Sam pretvarac izuzetno je jednostavan, kako po shemi tako i po samoj izradi el. sklopa. U pretvaracu tranzistor (veteran 2N3055) radi kao oscilator s jakom pozitivnom povratnom vezom, impulsi struje su gotovo pravokutni, a tranzistor radi kao preklopknik. Odabirom feritnog stapa za jezgru transformatora (stap jednak onim iz srednjovalnih prijemnika), sprijecili smo rad oscilatora u podrucju magnetskog zasicenja feritne jezgre i krajnje pojedostavnili namatanje svitaka. Elektricna shema podsjeca na klasicni Meissnerov oscilator. Omjer broja zavoja L1 i L2 je 2:1, sto stvara jaku povratnu vezu potrebnu za dobijanje pravokutnih impulsa uz istovremeno sprecavanje samoblokade oscilatora. Najlakse je pratiti rad oscilatora neposredno nakon ukljucenja. U tom trenutku potece struja baze preko otpornika R2, trimer potenciometra P1 i otpornika R2, i prouzroci porast struje kolektora. Struja kolektora, koja tece preko L1, inducira u namotu L2 napon takovog polariteta da struja kolektora jos vise poraste. Pritom nastaje kumulativan proces sve dok tranzistor ne dode u podrucje zasicenja. tranzistor je tada potpuno vodljiv, a izmedu kolektora i emitera vlada napon zasicenja. struja kolektora sada vise ne moze rasti, a zbog se i inducirani napon na L2 smanjuje prema nuli. Nagomilana magnetska energija inducira napone protivnog polariteta tako da struja baze biva manja. Smanjuje se i struja kolektora, a kako se ta dva procesa potpomazu dolazi do naglog pada struje kolektora na vrijednost preostale struje kolektora. Istovremeno napon struje kolektora na vrijednost jednaku sumi napajanja i induciranog napona na L1. Kako je omjer broja zavoja L1 i L3(sekundar) 1:10, na fluo-cijevi se pojavi naponski impuls od preko 1000V sto je dovoljno za njeno sigurno paljenje. Oscilacije se nastavljaju i dalje, s jedinom razlikom sto je upaljena fluo-cijev opteretila oscilator, smanjila vrijednosti induktiviteta L1 i L3 i impulsni napon kolektora na otprilike 2*Ub. Pritom je napajanje fluo-cijevi oko 90V.
Smanjenjem induktiviteta u oscilatoru stabilizira se i frekvencija oscilatora na 30kHz. Trimer potenciometrom namjestamo radnu tocku pretvaraca i optimalan odnos struje i intenziteta svijetla. Kako fluo-cijev moze raditi i bez kondenzatora C4, potrebno je objasniti i njegovu ulogu. Fluo-cijevi su se u praksi pokazale kvazijednosmjerno vodljive, sto znaci da struja bolje tece u jednom smjeru nego u drugom. Kako bi sprijecili vece trosenje jedne od elektroda fluo-cijevi, spojili smo u seriju C4 koji ima zadacu da propusti samo izmjenicnu komponentu struje. Elektrolitski kondenzator ima zadacu smanjiti unutrasnji otpor baterije i vodova napajanja za izmjenicnu struju, uz istovrremeno premoscivanje harmonickih komponenti radne frekvencije prema masi(radio i TV smetnje).
Nacin motanja transformatora: Svici L1, L2 i L3 namataju se na feritni stap promjera 8 do 10 mm, duzine oko 60mm i to svi u istom smjeru. Prvo motamo 50 zavoja svitka L1 od izvoda 3 prema izvodu 4 bakrenom zicom promjera 0,6 do 0,7mm, zatim preko L1 motamo 25 zavoja svitka L2 od izvoda 1 prema 2, zicom promjera 0,3mm. Sada preko namotanih svitaka stavimo tanki izolacijski materijal-foliju (moze i tanka samoljepljiva vrpca), te zapocinjemo motati 500 zavoja svitka L3 od izvoda 5 ka 6 zicom od 0,3 mm.
Za kraj napomena da jednom upaljena fluo-cijev zahtijeva i do 30% manju radnu struju, sto znaci da mozemo ugraditi starter paralelan trimeru P1 i tako produljiti vrijeme rada. Dobra vijest je da i odbacene fluo-cijevi s pregorjelim zarnim nitima rade pomocu ovog pretvaraca. Izvor:Erwo elektronika(broj 11; godina 2)

Klikni ovdje za povratak

Ulaz u VRML
KONTAKT