Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

Kvalitet odnosa u rukovodećem timu

 

Inventivna organizacija

Aktuelna faza razvoja svetske privrede (ovo svakako važi i za druge društvene delatnosti), predstavlja prelaz iz industrijskog društva prema ekonomiji koja se temelji na znanju. Savremeni privredni tokovi nalaze svoje razvojne impulse u idejama i informacijama, a ne u obilju sirovina ili jeftinoj radnoj snazi. U takvom globalnom okruženju, uspešne su one organizacije koje unutar sebe i prema okruženju razvijaju sposobnost da brzo uče i koriste raspoložive resurse kako bi stvorile inovativne proizvode i usluge.


"Organizacija koja uči"
U takvom društvu dominiraju "organizacije koje uče" a potreba za inventivnim menadžmentom raste. Sposobnost kojom pojedinci i organizacije proizvode i savlađuju nova znanja postaje ključna komparativna prednost. Moderne, inventivne organizacije investiraju u obrazovanje i nauku, formiraju i usavršavaju informacijsku infrastrukturu, neprestano razvijaju individualnu, grupnu i kolektivnu kreativnost svojih službenika i veliku pažnju posvećuju razvoju svih njihovih sposobnosti. Jedna od aktuelnih definicija kaže: "Menadžer je osoba odgovorna za praktičnu i izvođačku stranu znanja". Drugim rečima, menadžer je odgovoran za stalnu edukaciju i razvoj svojih podređenih.


Opasnosti vremena
S druge strane, nikada na slobodnom tržištu nije vladala takva konkurencija kao danas - u vreme tranzicije, vlasničke transformacije i drugih velikih promena sa kojima se susreće savremeno društvo. Mnoge firme idu pod prinudnu upravu, druge se integrišu, a neke definitivno likvidiraju. Ta činjenica stavlja rukovodeće strukture u svakoj organizaciji, bez obzira na delatnost kojom se bavi, pred veliku odgovornost.
Razmišljati na novi način, imati kvalitativno drugačiji pristup obavljanju poslova, uspostaviti odnose na novim osnovama, jedini je put koji garantuje opstanak i obećava prosperitet.


Problem koji treba rešiti
U nekim organizacijama, međutim, odnosi u rukovodećem timu su gori nego što su odnosi sa konkurencijom. Ukoliko ovakvo stanje potraje ili se sanira, prognoze za organizacije sa ovako vitalnim, a nerešenim i "gorućim" problemom veoma su sumorne.


Rešenje - Inventivni menadžer
Uprkos burnom razvoju informacionih i drugih tehnologija, glavni posao današnjih rukovodilaca i dalje se satoji u upravljanju ljudima. razlika je u tome što su savremeni uslovi složeniji nego ikada ranije. Savremeni menadžer mora da zna kako organizovati i voditi inventivnu organizaciju, kako upravljati ljudima u uslovima razvijene informacijske infrastrukture, globalnog tržišta i sve veće potrebe da se stalno uči i ovladava novim znanjem.


Timski rad
Priča o kvalitetnim odnosima u rukovodećem timu je najvećim delom priča o timskom radu, ali i o drugim znanjima i veštinama koje mora da poseduje savremeni rukovodilac.

Tim predstavlja malu grupu ljudi komplementarnih znanja i veština koji su predani zajedničkoj svrsi i zajedničkim poslovnim ciljevima, i koji pritom imaju osećaj međusobne i zajedničke odgovornosti (mada se podrazumeva da je najviši rikovodilac - najodgovorniji). Karakteristike dobrog tima čine i zajedničko geslo i identitet, entuzijazam, zajednički i proživljeni događaji i uzajamna naklonost članova.

Timski rad se može definisati kao kvalitetno, efikasno i funkcionalno grupno ponašanje.

Skup vrednosti koje podstiču takvo ponašanje čine: sposobnost slušanja i konstruktivnog razgovora, civilizovano i tolerantno reagovanje na tuđe stavove, pružanje podrške saradnicima, prepoznavanje interesa i dostignuća drugih itd. Pravi tim karakteriše visok stepen zajedništva u definisanju ciljeva i prioriteta, pobednički mentalitet, sklad i međusobno dopunjavanje članova, sklonost konsenzusu, fleksibilnost mišljenja, sposobnost zajedničkog učenja, mirno i staloženo prevladavanje konflikata u grupi itd.

Iz ovih nabrojanih komponenti, jasno je da nije lako stvoriti i voditi dobar tim, ali upravo je u tome vrednost rukovodioca koji u tome uspe.


Kakve tipove ljudi možemo sresti u kreativnom timu?
Tim po pravilu predstavlja skup ljudi različitih osobina i mentaliteta. Evo nekoliko kategorija ljudi koje možemo sresti u timu:

organizator - osoba koja voli da sve bude organizovano i obavljeno kako treba; trudi se da pomogne drugima u obavljanju zajedničkog posla; ima smisla za detalje

predsedavajući - osoba koja zna da uspešno vodi rad grupe; ume da prepozna individualne kvalitete članova grupe, usmerava njhov rad i u stanju je da im dodeli prave uloge

ekspert - posebno stručna i obrazovana osoba; specijalizovana za problem koji treba rešiti

lider - osoba koja se nameće kao vođa; voli akciju, pokreće članove grupe i usmerava njihovo delovanje

kritičar - osoba koja neprestano ocenjuje tuđi rad; postavlja se negatorski prema svemu; lako nalazi greške u idejama i predlozima drugih

kreativac - osoba koja uvek ima originalne ideje o problemima koje organizacija rešava; često je tih i nenametljiv

birokrata - osoba koja se pridržava svih pravila, normi i zakonskih formulacija i koja često na to podseća druge tražeći od njih da slede organizacijska i druga pravila

društveni tip - osoba koja je dobar slušalac i lako komunicira sa svim članovima tima; lako se sprijateljuje; razume potrebe drugih; često posreduje u smirivanju konfliktnih situacija

finalizator - pedantna i temeljna osoba koja voli voditi brigu o estetskom izgledu; brine da se dogovoreno u potpunosti sprovede u delo.

Kreativni tim čine pojedinci koji se između sebe razlikuju, ali koji se uzajamo nadopunjavaju. Umesto sličnosti koja dovodi do homogenosti, u ovakvim timovima vlada razlika koja omogućava fleksibilnost i heterogenost, ali i kvalitet zajednički obavljenog posla. Kreativni tim treba da ima barem po jednog predstavnika za svaku od gore navedenih kategorija ili uloga. No, kako većina ljudi ne pripada čistim tipovima, već je mešavina različitih osobina, pojedinci u timu mogu istovremeno obavljati nekoliko uloga.

Analizirajte tim kojim rukovodite ili čiji ste član i pokušajte da vaše kolege "smestite" u neku od gore navedenih kategorija!


Vođa tima
Idealni vođa tima mora biti osoba koja dobro poznaje individualne osobine pojedinaca kojima upravlja, koja zna kako da im u skladu sa tim podeli poslove i koja zna da ih motiviše za njihovo izvršavanje. Naravno, potrebno je da i sam vođa tima bude LIDER - ličnost sa puno kvaliteta koju podređeni poštuju, i koja poseduje unutrašnju snagu kojom utiče na druge.

Zanimljivo istraživanje sprovedeno u zemljama "evropske dvanaestorice" na uzorku od preko hiljadu rukovodilaca srednjeg i najvišeg nivoa pokazalo je koje bi najvažnije osobine trebao da ima moderni rukovodilac. Redosled tih "poželjnih" osobina je sledeći:

1 - zna stvoriti efikasan tim
2 - zna saslušati druge
3 - samostalno donosi odluke
4 - zna zadržati najbolje
5 - energičan
6 - inovativan
7 - vizionar
8 - pošten i etičan
9 - zna voditi tim

 

OSNOVE KVALITETNIH ODNOSA
Kvalitet odnosa u rukovodećim timovima, a samim tim i njihova efikasnost temelji se na nekoliko važnih činilaca, koje rukovodilac svojim znanjima i veštinama treba prvo da obezbedi, a zatim da neguje i održava. Ti važni činioci su:

 

OTVORENA KOMUNIKACIJA
Osposobiti rukovodioce i njihove timove za efikasno komuniciranje jedan je od najvažnijih ciljeva moderne nauke o menadžmentu. Otvorena komunikacija, podjednako davanje i primanje poruka, negovanje tolerantne atmosfere kao podloge za plodotvornu komunikaciju između članova tima, stvari su o kojima moderan menadžer mora voditi posebnu brigu.

SINERGIJA
Jedan od temelja dobre poslovne strategije jeste pokušaj da se u rukovodećem timu, kao i u čitavoj organizaciji postigne sinergija.

Preduzeća koja su u stanju ostvariti sinergiju postižu na tržištu strateške prednosti nad svojim konkurentima.

KONSENZUS
Konsenzus je suprotan preglasavanju. Odluka je doneta konsenzusom kada učesnici prilikom procesa odlučivanja uzimaju u obzir stavove, interese i argumente svih učesnika procesa na koje se odluka donosi. Kada je odluka doneta konsenzusom, članovi tima je prihvataju kao svoju, a njenom sprovođenju se posvećuju dobrovoljno i potpuno.


Rukovodeći tim kao formalna grupa postoji da bi obavio određeni posao. U tom smislu, uloga menadžera se može uporediti sa ulogom dirigenta. Drugim rečima, menadžer je sposoban u onoj meri koliko je u stanju da iskoristi ljudski potencijal koji mu stoji na raspolaganju. Stvaranje povoljne ˝organizacione klime˝, stimulisanje osećaja pripadnosti timu, jačanje zadovoljstva članova zbog pripadnosti organizaciji stvar je velikog znanja i umeća rukovodioca ali istovremeno zbog pozicije koju zauzima i njegova velika obaveza i odgovornost.
 
Vežba
U modernim organizacijama pravilo je da se svaki podređeni, (ovo važi i za rukovodeći tim) jednom godišnje obavezno oceni prema dogovorenim standardima, kako bi se zajednički utvrdile i sprovele potrebne korekcije. Posle izvršenog ocenjivanja, promene i obuku treba izvršiti u oblastima gde su ocene nezadovoljavajuće