Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

  Odgovornost

 


Postoji mnogo kvaliteta u čoveku koji se ne mogu poručiti ili narediti, već se moraju razviti u samoj ličnosti. Na ovom lepom spisku ljudskih osobina su ljubav, lojalnost, kredibilitet, moral, savest a pored njih i ODGOVORNOST.

U poslu, menadžer može i mora zahtevati odgovornost od svojih podređenih – ali ona mora doći od njih samih.

U ispravnom formiranju ličnosti, mudri roditelji od samog početka kod svoje dece stimulišu SAMODOKAZIVANJE, HUMANIZAM, SARADNJU i REALIZATORSKE sposobnosti. Prisetimo se čestih roditeljskih izjava: " Danas je Mia sama otišla u školu", "Ivana svoje igračke sama razmenjuje sa Milenom", "Čim stigne iz škole, Tanja završi svoje školske obaveze, pa se tek onda igra"!

U razvoju dece pametni roditelji uče svoju decu da prepoznaju opasnost, negativne ljude, nemoralne pojave, čime ih uče diferenciranju i prihvatanju pozitivnih pojava i osobina, drugim rečima čine ih ODGOVORNIMA.

 

Odgovornost je osobina koja se uči

Pretpostavljeni je odgovoran da kod svojih podređenih razvija i stimuliše njihovu odgovornost, bez obzira da li su početnici ili pak imaju veliko radno iskustvo. Cilj julskog broja biltena je da ukaže menadžerima na znanja koja treba da primenjuju u okviru svoje odgovornosti.

Da bi podređeni postao odgovoran, ili da bi se izvršila bilo koja promena nabolje, menadžer mora znati i respektovati 4 zahteva za uspešnu promenu.

MENADŽER MORA:

1. indukovati POTREBU ili PRITISAK da se promena izvede...
... bez čega sporedne stvari dobijaju prioritet!

2. predočiti VIZIJU šta se promenom dobija...
... bez čega nema motiva i potrebnog entuzijazma!

3. eliminisati sve PREPREKE da se promena izvede...
... bez čega nastupa frustracija, nemir - sve do panike!

4. do detalja objasniti i sprovesti PRVI KORAK...
...bez čega se rasipa energija, troše resursi i gubi kredibilitet!

SAMO SVA ČETIRI ISPUNJENJA USLOVA NOSE:
ZADOVOLJSTVO – MOTIVACIJU – PROGRES!1. Vrste odgovornosti

A. LIČNA odgovornost podrazumeva odgovornost pojedinca za vrednosti i standarde koje je sa pretpostavljenim zajednički utvrdio i prihvatio. Lična odgovornost u svakom momentu situaciju čini jasnom, a praksa i iskustvo potvrđuju da ovako utvrđena odgovornost daje najveće efekte.

B. PODELJENA odgovornost znači da je odgovornost za određeni posao podeljena između dva ili više lica – što je kontraproduktivno, jer to u praksi može značiti da niko nije odgovoran. Ovo posebno treba raščistiti među hijerarhijskim nivoima, jer dok se utvrdi čija je odgovornost neki od učesnika mogu biti oštećeni, izgubiti motivaciju, što po pravilu dovodi do opadanja produktivnosti.

C. KOLEKTIVNA odgovornost je sasvim drugačija. Svako ko radi u nekoj organizaciji – sa drugim ljudima, sa njima je združeno odgovoran za uspeh zajedničkog posla.

Menadžer mora voditi računa o razlici između ODGOVORNOSTI i OBAVEZE.

Menadžer prema svom pretpostavljenom ima OBAVEZU koju ne može prenositi na drugoga, ali menadžer ima pravo i ovlašćenje da ODGOVORNOST za obavljanje nekih poslova prenese na zaposlene u svojoj jedinici, da tu odgovornost oduzme ili prenese na drugu osobu.


2. Pokažite stepen svoje odgovornosti
Roditelji, šefovi, menadžeri se smatraju OBAVEZNIM da sprovode određene akcije prema onima koje usmeravaju i koje vode. Pokazujući svoje vrednosti oni postaju model svojim podređenima.

U prestižnim i uglednim robnim kućama pravilo je da se u objavljeno vreme za otvaranje pojavi jedan od vrhunskih menadžera – i to iz dva razloga:

a) Da iskaže respekt prema prvim kupcima
b) Da bude primer svojim ljudima u ophođenju prema kupcima


3. Definišite značaj odgovornosti u dokumentima
Kao svaka filozofija, tako i odnos prema radnim obavezama leži u nama samima, bilo da smo izvršioci ili rukovodioci. Da bi se odnosi i kriterijumi ujednačili, definišite pitanje odgovornosti u VIZIJI i MISIJI organizacije, svom STATUTU ili u drugim aktima, ali obavezno kontrolišite da li su to svi ljudi shavtili, prihvatili a pogotovo da li to svakodnevno primenjuju.


Na ovaj način vi podižete na visok nivo IDENTITET svoje firme iz čega se vrlo lako, skoro automatski postiže visok "IMIDŽ" firme na tržištu.4. Angažujte ljude sa već dokazanom odgovornošću
Kada birate ljude za poslove u vašoj nadležnosti:

- utvrdite stepen odgovornosti kandidata na dosadašnjim poslovima
- sa rezervom primite preporuke kandidata, koje nisu potpisane od kompetentne osobe
- utvrdite specifičnost radnih zadataka za koje je slobodno radno mesto otvoreno
- dovedite u korelaciju lične osobine kandidata i zahteve koji su nužni za efikasno poslovanje


5. Jasno definišite poslovne zadatke za koje će osoba biti odgovorna

Visko kavlitet izvršenih poslova u velikoj meri zavisi od ubeđenja izvršioca u važnosti posla koji mu je poveren. Pritom, menadžer mora da sledi dva uputstva:

1. Da do detalja objasni značaj i tehniku obavljanja posla
2. Da dobije povratnu infromaciju, da li je podređeni ovlado tehnikom posla i prihvatio njegov značaj

O B J A S N I T E !
ŠTA ĆE RADITI – opis poslova
GDE ĆE RADITI – teritorija – knacelarija
ZAŠTO ĆE RADITI – naknade i plate
KAKO ĆE RADITI – kvalitet
KOGA I KADA ĆE IZVEŠTAVATI – nadležnosti
KOLIKO ĆE (U)RADITI – standardi uspešnosti6. Recite osobi zašto ste baš noj poverili poslove
Ovo je ključni trenutak za motivaciju i zadovoljstvo na poslu!
Mnogi menadžeri pogreše kada u sebi raščiste i svojim pretpostavljenima saopšte zašto su nekoj osobi poverili značajne odgovornosti – a to ne kažu samoj osobi.

Primer:
Odlučila sam da Vama, Dragane, poverim lansiranje novog proizvoda "ABEKLIR" na području Vojvodine.
Rukovodila sam se ovim razlozima:
- Vi ste rođeni Vrščanin – pa poznajete mentalitet potrošača
- Dokazali ste se na lansiranju "KLADENA" u Beogradu
- Uspešni ste u grupnim prezentacijama i temeljni u znanju o proizvodima
- Racionalni ste u troškovima, kreativni i inovativni


7. Tražite ideje i sugestije od vaših podređenih
Razgovarajte dovoljno dugo i o suštinskim stvarima sa izabranim pojedincima! Kada ste dali sva potrebna objašnjenja i kada ste uvereni da je percepcija kompletna, kandidatu predložite da vam u razumnom roku pripremi dodatne sugestije i predloge koji bi prvobitni dogovor još više poboljšali i usavršili.


8. Stimulišite pitanja i dajte potpune odgovore!
Dobar i mudar menadžer će svako pitanje svog podređenog dočekati sa odobravanjem. Na ovaj način vi učite svoju okolinu da kvalitetnije posmatra i kompletnije zaključuje. Čovek ima generalnu tendenciju da kompletira sve što je nekompletno, a vaša je odgovornost da eliminišete nejasnoće, predrasude i pretpostavke!


9. Izrazite poverenje u sposobnosti svojih ljudi!
Sposobnost svakog čoveka zavisi od toga kako sam sebe doživljava!
Odgovornost menadžera je da svoje ljude dovede u status:

JA TO MOGU!
JA TO HOĆU!
JA TO ZNAM!
TO MI BAŠ LEŽI!

Primeri:
"Milane Ti stalno premašuješ svoje planove!"
"Dragane, komentari kupaca sa tvog terena su odlični."
"Jasmina, imala si 96% tačnih odgovora na poslednjem testu!"
"Ljubice, svi se slažu da ćeš Ti najbolje organizovati ovu prezentaciju!"
"Branko, Ti ćeš ovaj projekat obogatiti novim kreacijama!"


10. Nađite način da razvijete samodokazivanje!
SAMODOKAZIVANJE JE SAMOREGULACIJA! MOTIVACIJA, VISOKA PRODUKTIVNOST, VRHUNSKI KVALITET, LEŽE U DOKAZIVANJU SEBE U SVOJIM SOPSTVENIM OČIMA!

1. Diskutujte o ambiciji i karijeri svojih ljudi!
2. Kvalitet stavljajte iznad kvantiteta!
3. Nikada ne dovodite u pitanje lični integritet podređenih! Naprotiv!
4. Nagradite sponatnost!
5. O sebi diskutujte sa podređenima bez rezerve!
6. Zadovoljstvo na poslu prevedite u – oduševljenje!


11. Ponudite svoju asistenciju!
Kao rukovodilac, svojim ponašanjem možete uticati na podeređene da prihvataju odgovornost, ili da je izbegavaju!

Utvrdite koju vrstu asistencije ste u mogućnosti da pružite:
- imate li sredstva u budžetu kojima vi raspolažete?
- koja znanja su podređenom još potrebna?
- koje osobe ste mu dodelili u njegovu nadležnost i na koji rok?


12. Utvrdite prvi potez podređenog
Konstatovali smo na početku važnost prvog koraka! Prvi korak je u mnogim slučajevima determinanta konačnog uspeha. Odgovornost podređenog će biti kompletirana, kada na početku, ulažući svoje znanje i svoje vreme, pomognete podređenom da napravi prvi korak.


13. Usaglasite termine i način komunikacije!
Usaglasite u kojim rokovima ćete se viđati i kakve izveštaje očekujete, ali kada to utvrdite što manje se mešajte u poslove koje ste predali svom podređenom.

Inicijativa za komunikaciju može biti upućena sa obe strane, na način da se respektuju i predpostavljeni i podređeni.


14. Dogovorite završetak posla (projekta)

A. UTVRDITE MERLJIVE CILJEVE, ROKOVE, RESURSE
B. OBJASNITE ZNAČAJ ISPUNJENJA ODGOVORNOSTI
C. OD VAS KAO MENADŽERA SE OČEKUJE DA POSTIŽETE CILJEVE
D. OSMISLITE POSLEDICE IZVRŠENJA JER JE TO PRESUDNO ZA BUDUĆE PROJEKTE
E. ZAJEDNO SA PODREĐENIMA IZVUCITE ZAJEDNIČKE I INDIVIDUALNE ZAKLJUČKE

Prisetite se zadovoljstva i ponosa koji ste osetili kada ste se, još kao dete, prvi put vratili iz škole, kada ste prvi put zaplivali, kada ste prvi put sami vozili kola, kada ste se zaposlili, kada ste dobili pohvale za prvi dobro obavljeni posao!


W. Edwards DEMING: Nova ekonomska nauka (str. 111) (Poslovni sistem GRMEČ – Privredni pregled – 1996.)

Menadžer ima tri izvora moći:
1. Autoritet funkcije
2. ZNANJE
3. Snagu ličnosti i snagu ubeđivanja: taktičnost
 
ZNANJE JE PRIMARNA ODGOVORNOST MENADŽERA