Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

  Pozitivan stav

 


Nekoliko ''zlatnih'' pravila E. F. Gerard-a:

Budite ljubazni prema svima. Osmeh na licu čini čuda. Probajte!
Kada se upoznajete budite srdačni!
Neka vam stisak ruke bude ''životan'' i snažan, nikako mlitav i slab!
Zapamtite imena osoba koje upoznajete!
Kada razgovarate sa ljudima gledajte ih u oči.
Budite otvoreni, tolerantni i uviđavni.
Budite uvek spremni na saradnju.
Ne štedite na komplimentima!
Kada kritikujete, budite taktični.
Pokažite da cenite sve vama učinjene usluge, bilo male ili velike!
Kada kažete ''hvala'', kažite to iskreno, ne samo učtivo.
Budite saosećajni, ali nikad ne tražite samilost.
Budite uvek tačni!
Održite sva obećanja, pa će vaša reč biti poštovana.
Budite pošteni i pravedni, odani i iskreni.
Budite ponosni na sebe i svoj posao!
Dajte sve od sebe – danas i svaki dan!
Širite prijateljstvo, entuzijazam i dobru volju!

Kada razgovaramo o ljudima koje poznajemo, pitanje njihovog životnog stava je nezaobilazno. Tako, često čujemo:
''On ima pozitivan stav!''
''On je uspešan jer veruje u sebe.''
''Nije omiljen zbog svog stava prema drugim ljudima.''
''Zbog negativnog stava i kritičnosti, ljudi ga smatraju nekooperativnim.''

Od životnog stava koji posedujemo ili zauzmemo, zavise naša osećanja, naše razmišljanje, ali isto tako i način na koji se ponašamo. Od tog stava zavisi:
- Da li u pojedinim situacijama reagujemo negativno ili pozitivno
- Na koji način klasifikujemo ljude ili stvari
- Da li smo pro-aktivni ili pak, odstupamo.

Pozitivan (ili negativan) stav je relativno stabilna predispozicija koja određuje naše ponašanje ili usmerava naše reakcije. Ipak, on nije zauvek dat, već se može menjati, ili pak jačati.

Sa stanovišta modernog menadžmenta, pozitivan stav je od vitalnog značaja. Pomislite na trenutak na složene procese kojima upravlja savremeni menadžer i veštine koje su mu neophodne da bi ih uspešno obavio. Komunikacija, motivacija, planiranje, usavršavanje, donošenje odluka, pregovaranje, liderstvo i mnoge druge, ne mogu se uspešno obavljati ukoliko nisu čvrsto utemeljeni u pozitivnom stavu.


1. Da nemate predrasuda

Ljudi ''pozitivnog stava'' nemaju predrasude, bez obzira da li su u pitanju ljudi ili situacije. U ljudima traže dobro, a čak i iz najlošijih situacija pokušavaju da izvuku najviše. U menadžmentu, ovakav pristup je od neprocenijve važnosti.


2. Da imate samopouzdanja i da kontrolišete situaciju

Ljudi pozitivnog stava veruju u sebe i svoje sposobnosti, što im olakšava da efikasnije i bolje kontrolišu ljude i situaciju. Nisu opterećeni svojom snagom, niti im je stalo da kontrolišu sve i svakog, ali žele da budu u toku sa stvarima, što im omogućava uspešno rukovođenje. (''Pozitivni'' menadžeri posebno uspešno delegiraju poslove).


3. Da ste kreativni u razmišljanju i planiranju

Jezikom menadžmenta, kreativnost označava sposobnost da se razmišlja kreativno odnosno da se rađaju i stavraju nove ideje, rešenja i strategije za probleme koji se javljaju. Menadžeri ''pozitivnog stava'' uvek razmišljaju korak u napred, trudeći se da znaju kuda idu.


4. Da umete da se nosite sa promenama
''Pozitivni'' menadžeri u promenama vide šansu koja će doneti progres. To je istovremeno prilika da istraže drugačija i nepoznata područja, steknu nova iskustva ili sruše prepreke koje su ih sputavale. Razlog što menadžeri ''pozitivnog stava'' mogu upešno da se nose sa promenama je njihovo samopouzdanje, sposobnost da se adaptiraju, i činjenica da u svakoj promeni vide šansu, a ne pretnju.


5. Da ste optimista
Iako imaju mnogo sličnosti, mnogi ljudi pogrešno poistovećuju optimizam i pozitivan stav. Optimizam podrazumeva vedrinu, potenciranje ''svetlije strane'', jednu veliku i široku nadu. Sve ove karakteristike sadržane su u određenoj meri i u pozitvnom stavu, ali za razliku od optimizma koji često ume da bude nerealan pozitivan stav je čvrsto utemeljen na realnsoti i baziran na stvarima onakvim kakve jesu.


6. Sposobnost da se uspešno komuniciraju gore navedene stvari

Ovo je ključni satojak pozitvnog stava. Sa našim razmišljanjem i našim stavovima drugi ljudi će se upoznati samo ako im to na pravi način komuniciramo. Zbog toga je uspešna komunikacija zaista vitalni element pozitivnog stava. Možemo imati najkreativniju ideju, najbolji plan ili najprofitabilniji projekat – ako ih uspešno ne komuniciramo, niko neće imati koristi.


FAKTORI KOJI UTIČU NA POZITIVAN STAV
 
Značaj i vrednost ciljeva na poslu
Da li mi je pretpostavljeni saopštio zbog čega je moj posao važan? Ko će sve od toga imati koristi?
Spoznaja o značaju i važnosti našeg posla ima veliki motivacioni značaj.


Kvalitet odnosa sa pretpostavljenim
Da li je precizirano u čemu se tačno sastoji moj posao (opis poslova)? Da li pretpostavljeni povremeno ocenjuje moj rad, po unapred utvrđenim standardima (standardi vrednovanja)? Da li imam slobodu da budem sa njim otvoren, da ga pitam, da mu kažem ili predložim ono što želim? Da li on pokazuje interes ili izražava podršku za moj rad? Otvorena komunikacija omogućava dobre međuljudske odnose, uzajamno razumevanje i podršku.


Kvalitet odnosa sa drugim kolegama na poslu

Da li uvažavam moje kolege i druge saradnike na poslu, i kako se slažem sa njima? Da li ih prihvatam, i kako oni prihvataju mene? Da li pomažemo jedni drugima u obavljanju poslova?
Za radni ambijent od velikog je značaja dobar, human i korektan odnos među ljudima.


''IMIDŽ'' kompanije

Šta kupci naših proizvoda ili korisnici naših usluga misle o našoj kompaniji? Da li je korporativna kultura u našoj kompaniji dobra ili ne? Da li se ponosimo našim proizvodima ili uslugama? Kakvi smo u poređenju sa našom konkurencijom? Da li vidim svoju ulogu u razvoju ''imidža'' svoje kompanije? Da li moja kompanija ulaže u znanje?
Rad u kompaniji koja svoju delatnost obavlja kvalitetno i visoko profesionalno, koja ima dobar ''imidž'', ugled i status na tržištu, snažno utiče na samopouzdanje i motivaciju pojedinca.Lični razvoj

Da li kavlitet posla koji danas obavljam garantuje da ću u budućnosti imati priliku za ličnim razvojem i napredovanjem, i da će moj talenat i sposobnosti doći do izražaja? Koja je moja perspektiva na poslu? Da li mi kompanija omogućava dodatnu obuku i usavršavanje? Kakvi će biti moji poslovi u budućnosti? Da li mi je pretpostavljeni saopštio kako vidi moje mesto u okviru kompanije u budućnosti?
Znanje i svest da današnji trud i angažman na poslu osiguravaju budućnost i perspektivu, su takođe snažan motiv i podsticaj.


AKO HOĆETE DA IMATE I RAZVIJATE POZITIVAN STAV
 
Postavite pozitivne ciljeve
Važno je postaviti ciljeve koji za nas imaju značaj, i koji zaslužuju da im posvetimo vreme i uloženi napor – na našu korist, i korist naše organizacije.


Periodično utvrdite koliki ste napredak napravili u ostvarenju cilja
Veoma je značajno u unapred utvrđenim vremenskim razmacima analizirati obavljeni rad i utvrditi napredak prema ostvarenju cilja.


Istaknite ono što je dobro
Za motivaciju je izuzetno važno da se istakne dobro urađen posao.


Družite se sa drugim ljudima koji imaju pozitivan stav
Socijalna – društvena sredina, tj. ljudi sa kojima se živi i radi, predstavljaju vitalni deo radnog ambijenta. Ljudi sa pozitivnom energijom imaju snažan uticaj na dobru radnu atmosferu, što se vraća kroz povećanu produktivnost i efikasnost.


Pretvorite negativno u pozitivno
Nijedan radni ambijent nije savršen. Potrudite se da loše stvari promenite, umesto da ih prihvatate i da se na njih navikavate.


Održavajte dobre međuljudske odnose
Većina poslova podrazumeva timski rad i saradnju sa drugim ljudima. Dajte do znanja ljudima sa kojima imate prijateljski ili dobar kolegijalni odnos, da vam je do takvog odnosa stalo.


Održavajte mentalno i fizičko zdravlje
Fizičko i mentalno zdravlje utiče na životni stav, i u skladu s tim, na naš stav prema poslu koji obavljamo. Zdrava osoba ima dobru ''startnu poziciju'' da pruži maksimum na poslu.


Verujte u sebe
Analizirajte razloge koji se kriju iza vaših percepcija, osećaja, stavova.
Nađite snagu u činjenici da ste ranije prevazilazili probleme, i da to možete učiniti ponovo.


Treba posebno istaći ulogu lidera, koji svojim primerom i svojim pozitivnim stavom može uticati da njegova okolina prihvati isti takav način razmišljanja i komunikacije!