Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

 JAVNI NASTUPI

 
"Govori su kao bebe - lako ih je začeti, teško poroditi".
 
Pat O Malley
 
Na pitanje: "Da li ste u poslednje vreme održali govor?", većina poslovnih ljudi bi odgovorila odrečno. Ako bi se pitanje, međutim, preformulisalo: "Da li ste skoro govorili na sastancima, da li ste se obratili grupi svojih poslovnih partnera ili kupaca, da li ste u poslednje vreme održali formalnu ili neformalnu prezentaciju?" odgovor bi sigurno bio potvrdan - jer su svi ovi različiti vidovi javnih nastupa deo svakodnevice sa kojom se poslovni ljudi susreću. To je razlog koji uspešnost u javnim nastupima čini jednom od vitalnih menadžerskih veština, kojom treba da ovladaju i koju treba da razvijaju svi ambiciozni menadžeri i prodavci koji imaju za cilj afirmaciju i napredovanje.

Najbolje ideje nemaju šanse na uspeh ukoliko se sagovornicima ili publici ne predstave na način koji je za njih razumljiv i prihvatljiv. Iz ove činjenice proističe očigledna potreba za savladavanjem veštine javnih nastupa. Uprkos tome, mnogi poslovni ljudi se u njima ne snalaze. Može se čak reći da za većinu ljudi javni nastupi predstavljaju problem i bauk. To potvrđuju istraživanja prema kojima je 4 od 10 menadžera potvrdilo da je zaspalo za vreme sastanaka u svojoj firmi. Drugo istraživanje je pokazalo da je skoro polovina od 200 podpredsednika velikih svetskih kompanija većinu poslovnih prezentacija kojima su prisustvovali ocenilo "dosadnim" i "nepodnošljivim".

Da vaši javni nastupi ne bi ušli u ove kategorije, potrebno je da budu ispunjena 3 ključna uslova:

1. prevazilaženje nervoze, treme i straha
2. temeljna priprema
3. dobar nastup

 

KAKO PREVAZIĆI NERVOZU I STRAH?

Umerena doza treme je pozitivna stvar. Tera vas na razmišljanje, podstiče vas da se pripremite i podiže adrenalin u krvi, što sve doprinosi dobrom nastupu. Preterana nervoza, međutim, značajno smanjuje efekte dobrog nastupa, zbog čega se mora staviti pod kontrolu. "Tačno sam znao šta sam hteo da kažem, a kada sam dobio reč sve sam zaboravio!" - je jedan od tipičnih primera. Ipak. i ova situacija je prirodna!

Javni nastup je stresna situacija, u kojoj često ne kažemo sve ono što smo želeli i planirali. Čuveni TV voditelj Walter Cronkite je priznao da nikada nije održao intervju sa nekim od svetskih lidera a da nije zaboravio da mu postavi jedno od pitanja koja je želeo.

Važno je, takođe, da se emocionalno pripremite za primedbe. Čak i najbolji i najiskusniji govornici imaju svoje kritičare. Neki slušaoci uživaju da stavljaju primedbe, traže "rupe"- i pronalaze izuzetke kako bi omalovažili govornika i njegov stav. To su najčešće oni koji bi i sami želeli da govore, ali se ne usuđuju. U svakom slučaju, lakše je zadržati mentalnu ravnotežu ako znate šta će se desiti, a to su - kritike!

Razlozi za nervozu najčešće su strah od neuspeha, strah da se ne ispadne "smešan", osećaj inferiornosti, strah od izolacije koju govornik često oseća itd. Da bi se ovaj strah prevazišao, treba imati u vidu nekoliko stvari:

1. Nervoza nije svojstvena samo vama. Ona je prirodna i kao što smo rekli, može imati i pozitivne efekte.
2. Standardi javnih nastupa nisu naročito visoki. Zašto vi ne bi bili bolji od drugih?
3. Od vas se očekuje da svojim nastupom date doprinos. Zbog čega bi vas inače zvali da govorite?

Nervoza se takođe smanjuje:

1. Vežbanjem. Iskoristite svaku priliku da govorite u javnosti. Što češće govorite, bićete samopouzdaniji. Uvažite konstruktivne primedbe i pokušajte da ispravite greške.

2. Poznavanjem teme. Prikupite činjenice, informacije i primere koji će potvrditi vaše stavove.

3. Poznavanjem strukture slušalaca (publike). Ko će biti prisutan i kakav je profil slušalaca? Šta znaju o temi i Šta očekuju da čuju? Koju korist priželjkuju? Slušaoce smatrajte svojim saveznicima, jer oni žele da vi uspete. Oni će biti prezadovoljni ako sa prezentacije odu sa onim što su očekivali.

4. Preciziranjem sopstvenog cilja. Morate da znate Šta Vi želite da postignete svojim nastupom.

5. Dobrom pripremom.

 

ŠTA JE POTREBNO ZA DOBRU PRIPREMU?

Ne postoji zamena za dobru i temeljnu pripremu! Zbog toga, potrudite se da nađete dovoljno vremena da se pripremite, i to na dva načina. Prvo, razmišljajte o svom budućem nastupu i kako da ga poboljšate, u vreme kada još ne osećate pritisak koji će neminovno uslediti: dok vozite kola, dok se kupate, šetate itd. Drugo, potrudite se da obezbedite dovoljno vremena za ozbiljnu i kvalitetnu pripremu koja će se detaljno baviti vašim nastupom. Pritom, vodite računa o sledećim elementima nastupa:

1. Da li je zaista potrebno da govorite?
Nemojte da prihvatite da govorite ukoliko nemate Šta da kažete
konkretnim slušaocima u vezi sa konkretnom temom!

2. Prikupite činjenice i informacije
Nastojte da dođete do svih relevantnih i zanimljivih činjenica i informacija koje mogu dati novi kvalitet vašem nastupu: brainstorming-om, pronalaženjem novih izvora informacija (knjige, publikacije, stručni časopisi), razgovorom sa stručnjacima, kolegama ili prijateljima koji vam mogu pomoći itd.

3. Odredite šta ćete reći
Definišite cilj svog nastupa! Da li želite da utičete na slušaoce, da ih informišete, zainteresujete ili inspirišete? Odredite, zatim, koje su to glavne poruke koje želite da prenesete svojim slušaocima. Usvojite "pravilo 3"! Većina ljudi ne može za kratko vreme da primi i prihvati više od 3 nove ideje. Zbog toga, pojednostavite svoju prezentaciju tako da vaše 3 glavne poruke budu saopštene jasno i glasno. Konačno, izaberite činjenice i argumente koji će najbolje podržati vaše osnovne stavove. Pogrešićete ako budete nastojali da prenesete što više poruka i ideja. Govornik pravi veliku grešku ako pokuša da kaže sve što zna. Napravite selekciju i pojednostavite stvari, koristeći "pravilo 3"!

4. Napravite plan i strukturu svog govora
Dobra struktura govora je ključna stvar! Ona omogućava njegov kontinuitet, obezbeđuje da se vaše misli lako prate, nastup čini zaokruženim i uravnoteženim, i iznad svega stvara uslove da se vaše osnovne poruke saopšte efikasno i efektno.

"Klasičan" metod strukture govora čine 3 elementa:
1. Kažite slušaocima šta ćete reći
2. Saopštite ono što želite
3. Kažite slušaocima šta ste im rekli


Ovo je još jedan primer "pravila 3", ovog puta primenjenog u cilju da se utiče na pažnju slušalaca. Vaša publika će, verovatno, čuti samo trećinu onoga što im kažete. Ako im, međutim, svoju poruku saopštite 3 puta na 3 različita načina, svi su izgledi da će se vaša osnovna poruka ipak čuti u celini.

Pravilo koje se uči u školi: da pismeni sastav treba da ima uvod, razradu i zaključak - u potpunosti važi i za strukturu svakog govora. To isto važi i za razradu svakog vašeg stava: Prvo, potrebno je da postavite problem koji će zainteresovati slušaoce. Nakon toga, sledi analiza problema i razloga za njegovo postojanje. Konačno, predstavite rešenje problema - koje će slušaoci prihvatiti u onoj meri koliko je to rešenje racionalno i logično.

Kada osmišljavate svoj govor, posvetite se prvo središnjem delu. Izaberite i odredite svoje osnovne poruke i ideje, napravite listu argumenata, dokaza i primera kojima ćete potkrepiti svoje stavove i utvrdite logičan redosled kojima ćete ih izložiti. Potom se okrenite uvodnom delu govora. Početak govora treba da izazove pažnju i interes slušalaca. Najavite o čemu ćete govoriti, kao i koju će korist slušaoci imati od vašeg nastupa. Na kraju, razmislite o načinu na koji ćete zaključiti svoj nastup. Prema zakonima percepcije, početak i kraj svakog govora su najvažniji, jer je tada pažnja slušalaca na visini. Slušaoci su veoma zainteresovani na početku govora (ako od tog početka ne napravite zbrku), da bi tokom govora pažnja polako popuštala, sve dok publika ne shvati da se govor približava kraju, kada se pažnja opet značajno podiže.

Vodite računa o dužini govora. Nikada nemojte da govorite više od 40 minuta u kontinuitetu. 20 ili 30 minuta je sasvim dovoljno. Veoma malo govornika može da drži pažnju ljudi duže vreme. Takođe, pripremite 3 verzije svog nastupa: jednu za vreme koje ste planirali ili koje vam je dodeljeno, drugu 20% dužu, i treću 20% kraću. Razlog je što će se često desiti da ćete iz različitih razloga morati da skratite svoje izlaganje, a može se dogoditi i da je potrebno da ga produžite.
Povremeno napravite rezime onoga što ste rekli, ističući ključne momente. Kontinuitet govora je još jedan element koji se ne srne zanemariti. Svoju poziciju i stavove treba stalno da gradite i jačate dok ne dođete do pozitivnog, logičnog i razumnog zaključka.

5. Pripremite podsetnik
Osnovne poruke, ideje i argumenti, zabeleženi na papiru u samo nekoliko reci, mogu vam biti od pomoći i pružiti sigurnost da nećete propustiti da kažete nešto što je važno.

6. Koristite vizuelna sredstva
Korišćenje vizuelnih sredstava (filmova, folija, slajdova, kompjuterske animacije itd.) doprineće da percepcija ljudi kojima se obraćate bude značajno veća. Istraživanja pokazuju da je ljudima potrebno 40% manje vremena da razumeju poruku uz pomoć vizuelnih sredstava. Naravno, treba voditi računa da preterano korišćenje ovih sredstava kod slušalaca ne izazove kontra-efekat: konfuziju, zamor ili dosadu. Ta sredstva treba da pomognu da vaša prezentacija bude zanimljivija i efektnija, a ne da postanu sama sebi cilj.

7. Vežbajte
Za uspešan nastup, vežbanje je od ogromnog značaja. Uliva samopouzdanje, pomaže da se utvrdi najbolji "tajming", doprinosi da se "pročisti" čitav govor, "ispoliraju" početak i kraj i da se koordinišu govor i vizuelna sredstva.
Vežbajte i ponavljajte svoj nastup više puta - glasno, stojeći, upravo onako kako ćete ga i održati. Zamislite da se nalazite pred publikom. Preporučujemo da vežbate pred nekim u koga imate poverenje i koji će konstruktivnim kritikama doprineti poboljšanju vašeg nastupa. Ovo, naravno, nije lako, ali je od izuzetne koristi.

U svetu, ljudi koji se profesionalno obučavaju u javnim nastupima, prilikom svojih vežbi u velikoj meri koriste audio trake i video kamere. Studenti Akron Fisher instituta za profesionalnu prodaju "prođu" kroz 15 video trening sesija pre nego što diplomiraju. Prema recima stručnjaka, analiza ovako snimljenih nastupa smanjuje i eliminiše greške i značajno podiže kvalitet nastupa, praveći od dobrih prezentacija izuzetne!

8. Napravite sve neophodne provere pred sam nastup.
Dođite ranije na mesto na kome ćete imati svoj nastup. Proverite da li se iz najudaljenijih delova prostorije čuje vaš glas, da li su vizuelna sredstva postavljena na mesto odakle će svi prisutni moći da vide ono što ste pripremili i što želite da se vidi. Proverite da li su ta sredstva ispravna (jedan od Marfijeuih zakona kaže: "Sa značajem prezentacije rastu i šanse da će nešto krenuti loše". Takođe proverite da li je materijal koji ćete tokom nastupa koristiti složen onako kako ste planirali. Govornik koji pomeša delove svog govora ili konfuzno traži papire ili slajdove ostavlja nepopravljivo loš utisak.

Ako ste pripremili materijal koji želite da bude podeljen učesnicima, učinite to nakon prezentacije. Ako ga podelite ranije, prisutni će ga listati za vreme vašeg nastupa, i neće biti koncentrisani da čuju vaše reči. U svakom slučaju, na početku najavite da će slušaoci materijal dobiti na kraju. Na taj način će moći da vas prate sa pažnjom, umesto da nepotrebno hvataju zabeleške.

 

ŠTA PODRAZUMEVA DOBAR NASTUP?

U temeljnu pripremu, vaš nastup ne može propasti. Ipak, kakav ćete utisak ostaviti, zavisi prvenstveno od vaše tehnike i ponašanja tokom samog nastupa.

- Svaki govornik zaslužuje da bude predstavljen na adekvatan način, jer dobar uvod stvara atmosferu u kojoj se može uspeti. Ipak, mnogi ljudi koji vode tribine (predsedavajući, voditelji, najavljivači itd.) i sami nisu vešti u javnim nastupima, što može dovesti do toga da govornik ne bude predstavljen onako kako on to želi.

Zbog toga, morate biti spremni da se sami predstavite. Imate pravo da vas slušaoci vide kao kompetentnu osobu čije reći zavređuju pažnju.

- Vaš glas treba da dopre do ljudi koji se nalaze u poslednjim redovima. Ako ne znate da li vas čuju - pitajte! Nemojte da dovedete sebe u situaciju da prisutni sami počnu da uzvikuju: "Glasnije!!!"

- Najavite slušaocima koliko će vaš nastup trajati, i kada će biti eventualne pauze.

- Ne počinjite svoj nastup izvinjenjima: što je u sali toplo ili što nemate iskustva u javnim nastupima. To ostavlja loš utisak.

- Smešite se od samog početka. Ljudi vole one koji izgledaju zadovoljni poslom kojim se bave. Istraživanja takođe pokazuju da ljude koji su nasmejani, drugi ljudi smatraju 10% inteligentnijim!

- Kažite ljudima da li ste planirali da na eventualna pitanja odgovorite odmah, ili na kraju prezentacije. Ako izaberete da na pitanja odgovorite odmah, nastup će biti dinamičniji i zanimljiviji, a sami ćete ostaviti utisak osobe koja je uverena u svoje sposobnosti.

- Kada neko postavi pitanje, glasno ga ponovite. Ponavljajući pitanje, omogućavate sebi više vremena za kvalitetan odgovor, ali isto tako pružate mogućnost drugima koji nisu čuli pitanje - da ga čuju!

- Nemojte da dozvolite ljudima koji su neprijateljski raspoloženi da unište vaš nastup: nemojte biti defanzivni, nemojte se povlačiti i izbegavati verbalne (naravno pristojne) sukobe, koristite humor da smanjite tenziju, koristite činjenice, zatražite da i drugi učesnici izlože svoje mišljenje, ponudite se da detaljnije razgovarate o spornim pitanjima itd.

- Povremeno postavite retoričko pitanje. Možete da zatražite da prisutni dizanjem ruku i glasaju o nekom pitanju - to će nastup učiniti zanimljivijim!

- Govorite dinamično, koristite bogatstvo i različite tonove svog glasa, napravite "dramske pauze" da pridate značaj određenim momentima. Vodite, ipak, računa da ne govorite previše sporo. Istraživanja su pokazala da naš um ima mogućnost da "razmišlja" brzinom od 500 reči u minutu, dok mi možemo da izgovorimo "samo" 125 reci u minutu. Ta disproporcija je uzrok što misli slušalaca veoma lako "odlutaju".

- Umesto monotonog i sputanog izlaganja, budite spremni i otvoreni za razgovor sa publikom.

- Nikada ne čitajte svoj govor!

Ne okrečite leđa slušaocima. Ne stavljajte ruke u džepove, i ne držite ključeve u džepovima (njihovo zveckanje može da smeta prisutnima).

- Opuštena atmosfera je dobrodošla - ako je nastala spontano! Činjenica je da ljudi ne vole da se osećaju kao đaci kojima se drži predavanje, ali to nije dovoljan razlog da šalama i vicevima, na silu, pokušate da "opustite" atmosferu. Mnogi efektni i sjajni govornici nikada ne koriste humor u svojim nastupima.

- Rečenice koje koristite treba da budu kratke i jasne (pravilo "KISS" - Keep it short and simple).

- Vaš pogled je važna veza sa slušaocima! Gledajte ih (od 3 do 5 sekundi. To je dovoljno vremena da ostavite utisak samopouzdane osobe. Ako odmah sklonite pogled, ostavićete utisak "uplašenog zeca"), pratite njihove reakcije i prilagođavajte im se. Ako uočite da vaši slušaoci gledaju u sat, nemojte da Žurite i privodite govor kraju. Ako, međutim, vidite da su ga skinuli sa ruke i da ga drmusaju da provere da li radi, onda zaista imate razlog za brigu!

- Koristite "govor tela" - pokrete, gestove i izraze lica da istaknete određene momente svog govora.

- Držanje je takođe važno. Držite se uspravno, i ponašajte se kao neko ko kontroliše situaciju. Nemojte da sedite sve vreme za svojim stolom, jer ćete stvoriti zid između sebe i prisutnih. Krećite se po sali, približite se učesniku koji postavi pitanje, ali se ne ponašajte kao tigar u kavezu, jer ćete samo nervirati prisutne.

- Budite opušteni i pokažite da ste opušteni. Ispunite vazduh mirnim samopouzdanjem (a bićete samouvereni ako ste se dobro pripremili i vežbali).

- Nemojte da se držite i ponašate kao "propovednik". Publici se to neće dopasti i okrenuće se protiv vas.

- Budite prirodni, izgradite svoj stil - i publika će biti na vašoj strani.

- Pokažite entuzijazam, iskrenost i ubedenost u ono što govorite, jer je to važnije od svake tehnike.

 

PROVERA JAVNOG NASTUPA

Iskoristite ovu "ček - listu" da procenite svoj javni nastup i utvrdite šta bi sledeći put trebalo poboljšati.