Uspešan menadžer je inteligentna i produhovljena osoba koja odiše elegancijom, dostojanstvom i razvijenom sklonošću prema igri. Voli da pobedjuje, ali se pritom ne koristi nečasnim ili prljavim potezima. Oseća snažnu sklonost prema rešavanju problema. Krase ga znanje, nezavisno ali fleksibilno mišljenje, visoka motivisanost, radoznalost i smisao za humor.
 
 
    

 Nagrada za kvalitet "MALCOLM BALDRIGE"

 
Kvalltet nikada nije proizvod slučajnosti. On je uvek rezultat osmišljenih napora.

 

John Ruskin - pisac
 
Kada je pre tridesetak godina poznati američki autor i konsultant u oblasti kvaliteta, Joseph M. Jaran prognozirao da će intenzivna ulaganja u oblast kvaliteta učiniti Japan ekonomskom velesilom, njegovo zapažanje je među industrijski najrazvijenijim zemljama Zapada, uključujući SAD, ostalo skoro nezapaženo. Sredinom osamdesetih godina, međutim, mnogi vodeći ekonomski l politički lideri SAD su postali svesni da se nalaze pred izborom: da svojim kupcima i klijentima obezbede vrhunski kvalitet ili izgube trku sa Japanom.

Inspirisan i motivisan ovim saznanjem, američki Kongres je 1987. godine doneo zakon kojim je pokrenut projekat pod nazivom "Baldrige-ov nacionalni program kvaliteta" (Baldrige National Gualitij Program), u okviru koga je ustanovljena "Nagrada za kvalitet Malcolm Baldrige" (Malcolm Baldrige National GualitLj Aivard) čiji su osnovni ciljevi da se širom zemlje unapredi svest o značaju kvaliteta, oda priznanje američkim firmama koje su ostvarile najveća dostignuća u oblasti kvaliteta, i da se objave, promovišu i učine dostupnim najuspešnije poslovne strategije u ovoj oblasti. Nagrada je dobila ime po Malcolmu Baldrige-u, ministru trgovine SAD, koji je tu funkciju obavljao u periodu od 1981. - 1987. godine, kada je tragično nastradao na jednoj rodeo-pred-stavi u Kaliforniji (Baldrige je odrastao na rancu i smatran je vrhunskim kaubojem, i bio je dobitnik najvećih američkih nagrada u ovoj oblasti). Tokom svoje blistave profesionalne karijere Malcolm Baldrige je bio vatreni pobornik i promoter kvaliteta u američkoj privredi (učestvovao je u izradi prvog nacrta zakona kojim se nagrada ustanovljava) a u oblasti spoljne trgovine je sklopio važne trgovinske sporazume sa Kinom, Rusijom i Indijom čime je u tim zemljama omogućeno veće prisustvo američkih firmi, nakon tragične smrti, a u njegovu čast, Kongres je nagradu nazvao njegovim imenom.

Rukovođenje programom i njegovo sprovođenje je povereno Nacionalnom Institutu za standarde l tehnologiju (National Institute of Standards and Technology-N!ST), posebnoj organizaciji u okviru Ministarstva za trgovinu SAD, čija je misija da kroz saradnju sa firmama unapređuje i promoviše američki ekonomski rast razvojem i primenom tehnologija, mera i standarda. Budžet za Baldrige-ovu nagradu iznosi preko 120 miliona $ godišnje, od kojih najveći deo čine donacije iz privatnog sektora.

Danas se nagrada "Malcolm Baldrige" smatra najvišim priznanjem na svetu za izvanredna dostignuća u oblasti kvaliteta, a nagradu dodeljuje svake godine lično predsednik SAD na posebnoj svečanosti pod nazivom "U potrazi za izuzetnim ostvarenjima" (Quest for excellence). Nagrada se dodeljuje najkvalitetnijim proizvodnim i uslužnim firmama i najboljim malim firmama čije je sedište u SAD, a od 1999. godine nagrada se prvi put dodeljuje i najkvalitetnijim obrazovnim i zdravstvenim institucijama, čime se pridaje veliki i opravdani značaj ovim važnim društvenim delatnostima. U svakoj od navedenih kategorija je moguće svake godine nagraditi najviše 3 firme, ali su do sada, po pravilu, nagrađivane jedna ili najviše 2 kompanije iz svake od ovih oblasti. Od 1987. godine do danas nagradu je dobila 41 kompanija. Medu dosadašnjim dobitnicima nagrade se nalaze poznate kompanije kao što su: 3M, AT&T, Cadillac Motor Car Company, Eastman Chemical Company, Federal Express Corporation, IBM Rochester, Milliken & Company, Motorola Inc., The Ritz-Carlton HoLet Companu, Xerox Corporation Ud. Dobitnici nagrade za 2000. godinu su Dana Corporation-Spicer Drivershaft. Division i KARLEE Company Inc. medu proizvodnim firmama, Operations Management International Inc. medu uslužnim firmama i Los Alamos National Bank koja je proglašena najboljom u kategoriji malih firmi.

Istraživanje koje se bavilo upoređenjem ukupnih rezultata firmi-pobednika i vrednosti njihovih deonica na tržištu sa prosečnim američkim kompanijama oličenim u grupi Standard & Poor 500 je pokazalo da firme-pobednici nadmašuju prosečne firme u odnosu 4:1. Zanimljiv podatak je i onaj koji govori o tome da firme-dobitnici nagrade postižu najveći stepen napredovanja i usavršavanja godinu dana nakon dobijanja nagrade, što se tumači činjenicom da nagrada predstavlja poseban dodatni motiv za sve zaposlene u organizaciji.

Kriterijumi za dodeljivanje nagrade "Malcolm Baldrige" igraju ključnu i dragocenu ulogu u nastojanju da se unapredi rad američkih kompanija, a Gordon Black, predsednik Harris/Black International Ltd. je publikaciju koja sadrži kriterijume za nagradu nazvao "pojedinačno najuticajnijim dokumentom u modernoj istoriji američkog biznisa". Kriterijume za nagradu sačinjava 7 kategorija: liderstvo, strateško planiranje, fokus na kupca i tržište, informacije i analize, fokus na ljudske resurse, proces menadžment i poslovni rezultati. Maksimalan broj poena koji firma može da dobije iznosi 1000 poena, a pokazalo se da najuspešnije firme - dobitnici nagrade u najkonkurentnijim delatnostima mogu da sakupe nešto više od 700 poena. Pritom, treba reći da su ovi kriterijumi zajedno sa svojim numeričkim vrednostima "živa materija", podložna promenama, i da se svake godine prilagođavaju zahtevima i potrebama tržišta. Ovi standardi su prihvaćeni u SAD, ali i u većini drugih razvijenih zemalja koje imaju svoje nagrade za kvalitet kao najbolji putokaz firmama za unapređenje njihovog poslovanja, što je potvrdio i direktor Baldrige National Quality Programa, Harry Hertz, recima:"Kriterijumi su tako ustanovljeni da pomognu kompanijama da unaprede rad i povećaju, konkurentnost fokusirajući se na dua osnovna cilja - neprestano pružanje novih vrednosti svojim klijentima i poboljšanje ukupnih rezultata kompanije".

Ove kriterijume danas koriste hiljade firmi svih profila i delatnosti za procenu kvaliteta svog rada, ali i kao sredstvo za obuku i unapređenje svojih radnih procesa, poslova i aktivnosti, čime su Baldrige program i nagrada postali najodgovorniji i najzaslužniji za to što se kvalitet u SAD danas smatra nacionalnim prioritetom. Od kada su se kriterijumi za nagradu prvi put pojavili 1988. godine, zainteresovanim firmama je distribuirano preko 2 miliona kopija, a taj broj je daleko veći s obzirom da se ovi kriterijumi i uputstva mogu pronaći na Web sajtovima, kao i da ih firme mogu same slobodno umnožavati.

Uprkos velikom interesovanju za materijale, publikacije i kriterijume za dobijanje nagrade, u periodu od 1988. - 1998. godine za nagradu "Malcolm Baldrige" je konkurisalo samo 684 firme, što potvrđuje da su kriterijumi za nagradu izuzetno oštri i da se zbog toga firme teško odlučuju da konkurišu. Broj prijava za niže i manje zahtevne nagrade koje dodeljuju pojedine države u okviru SAD je poslednjih godina, međutim, u značajnom porastu. 1991. godine svi državni programi zajedno su imali 11 l prijava, a samo u 1997. godini taj broj je iznosio 974, što govori da je pokret za kvalitet "uhvatio korena" širom SAD.

Bez obzira da li uopšte žele da konkurišu za nagradu, samim upoznavanjem sa kriterijumima i nezvaničnim i internim upoređenjem rada svoje kompanije sa njima, mnoge kompanije unapređuju kvalitet svog rada, produktivnost, zadovoljstvo klijenata i zaposlenih, i u konačnom ishodu, svoj finansijski efekat. Earnest Deavenport, predsednik Eastman Chemical Company (dobitnik nagrade 1993. godine) je rekao: "Mi nismo primenili koncepte ove nagrade da bismo je dobili. Mi smo ih primenili da bi pridobili klijente, da bi rasti, i da bi se usavršavali".

Prijava za nagradu je strogo formalna i kompanija u odgovorima na postavljena pitanja mora da navede detaljne numeričke podatke i informacije o svojim radnim procesima, poslovnim rezultatima, dostignućima i unapređenjima kako mnoge prijave sadrže informacije koje se mogu oceniti poslovnim tajnama, podaci iz prijava se smatraju poverljivim i nisu dostupni javnosti). Svaku prijavu analizira tim od 8 uglednih američkih eksperata i konsultanata u oblasti kvaliteta (u proceni kandidata učestvuje oko 400 vrhunskih ocenjivača iz proizvodnih i nevladinih organizacija i državnih institucija), a posebnim i strogim pravilima je isključena mogućnost da konsultanti koji su angažovani u nekim firmama budu istovremeno i njeni ocenjivači. Firme koje prođu pivu fazu analize se kvalifikuju za drugu, fazu koja se sastoji u posetama kompaniji timova eksperata, koji sprovode detaljnu i dubinsku procenu i analizu tvrdnji i podataka koje je kompanija iznela u prijavi, čime se onemogućava svaka potencijalna manipulacija. Svakoj organizaciji koja se prijavi za nagradu je zagarantovano od 300 - 1000 sati vrhunskih konsultantskih usluga i analiza, zavisno od toga za koju se fazu kvalifikuje, kao i detaljna povratna informacija od strane stručnjaka u vidu izveštaja o zapaženim jakim stranama i prednostima organizacije kao i oblastima u kojima su potrebna poboljšanja. Cena prijave iznosi 5000 $ za proizvodne i uslužne firme a 2000 $ za male firme. Ukoliko se firma kvalifikuje za drugu fazu, cena poseta timova ocenjivača se posebno ugovara. Imajući sve ovo u vidu, Arnold Weimerskirch, bivši predsednik ovog ocenjivačkog tela (Board of Examiners) i potpredsednik za kvalitet Honeywelt Inc., je rekao: "Prijava za Baldrige nagradu i proces njene analize i procene predstavljaju najbolju, najisplatljiviju, najsveobuhvatniju i najobjektivniju konsultantsku uslugu koju kompanija može da dobije".

Među konsultantima, biti ocenjivač za Baldrige-ovu nagradu je stvar prestiža i afirmacije. Od početka projekta je na najvišem, nacionalnom nivou obučeno preko 2000 vrhunskih ocenjivača, a samo tokom 1997. godine je na nižim - državnim i lokalnim nivoima obuku završilo 2400 ocenjivača.Tokom godine svi oni zajedno održe hiljade prezentacija na kojima upoznaju zainteresovane firme ili organizacije sa pitanjima koja se odnose na unapređenje kvaliteta, zadovoljstvo klijenata ili suštinu i sadržinu Baidrige programa.

Obaveza firmi koje su dobitnici nagrade je da budu zastupnici i promoteri programa unapređenja kvaliteta u SAD, model i uzor drugim firmama i organizacijama i da sa njima dele svoje uspešne ideje i strategije. Odeljenje IBM-a u Rochesteru, pobednik 1990., tako, pripisuje svoj uspeh načinu na koji je usvojilo ideje dobitnika iz prethodnih godina - Motorole, Xeroxa i Millikena.

Mnoge kompanije-dobitnici nagrade poput Motorole i Westinghausa, znajući da od kvaliteta njihovih spoljnih dobavljača zavisi i kvalitet njihovog rada, i da oni predstavljaju kritičnu kariku u njihovom procesu, uslovljavaju svoje dobavljače da i sami konkurišu za nagradu i primenjuju njene kriterijume.

Da su firme-pobednici ozbiljno i odgovorno shvatile svoju misiju potvrđuje i činjenica da su njihovi predstavnici od 1988. godine održali preko 30.000 prezentacija čime su dragocene i vredne informacije došle do hiljada firmi. Prosečne firme-dobitnici, takođe, imaju godišnje preko 350 poseta od strane zainteresovanih firmi i organizacija koje se odnose na Baldrige-ovu nagradu.

Tokom svih ovih godina, Baldrige-ova nagrada je poslužila kao stožer i centar projekta koji je dobio mnogo šire značenje i koji se razvio u pokret čiji je cilj unapređenje kvaliteta u SAD. Iz ovog bazičnog programa se razvilo, kao Što smo već rekli, mnogo novih programa na nižim nivoima. 1991. godine u SAD je bilo 10 programa za unapređenje kvaliteta, a danas ih ima preko 50. Čak 44 države u okviru SAD imaju svoje programe čiji uzor i model predstavlja Baldrige-ova nagrada. Mnogi dobitnici najviše, nacionalne nagrade su se prethodno usavršavali i afirmisali na nižem, državnom ili lokalnom nivou. U poslednjih nekoliko godina većina dobitnika Baldrige-ove nagrade je dobijala nagrade na državnim nivoima, što potvrđuje kvalitet, ispravnost i sveobuhvatnost čitavog programa.

Upoznavanje sa kriterijumima za nagradu "Malcolm Baldrige" će, verujemo, pomoći i našim menadžerima i firmama da steknu uvid u to kojim radnim procesima i vrednostima se pridaje najveći značaj u najboljim kompanijama na svetu, i da sami, kroz analizu svojih procesa i aktivnosti počnu da se upoređuju ne sa bilo kim, već sa najboljima na svetu. U početku će ti kriterijumi izgledati daleko, nedostižno ili neuporedivo, ali će, sigurni smo, brže nego što nam to sada izgleda, oni postati i naša merila i standardi.