Alexa Toolbar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexa Toolbar je proizvod Alexa Internet Korporacije i predstavlja dodatak za vaš pretraživač. Više detalja o osnovnim servisima koji se nude možete pročitati na našoj stranici O Alexa servisu. Program AlexaInstaller.exe je dužine oko 400KB i možete ga jednostavno preuzeti ako kliknete ovde. Kada pokrenete AllexaInstaller.exe biće Vam prikazan tekst License Agreement koji većina samo letimično pogleda i po navici, klikom na NEXT nastavlja sa instalacijom. S obzirom da se na ovom sajtu vrlo direkno vrši promocija Alexa servisa, smatrali smo za svoju moralnu obavezu da našim posetiocima pripremimo (bez obzira što se radi o izuzetno obimnom materijalu) i adekvatan prevod. Na ovoj stranici prikazan je prevod tog teksta i mi predlažemo da ga pročitate (bar delimično), i tek ako prihvatite Alexa uslove, pokrenete instalacionu proceduru.

 

Saglasnost sa uslovima

Molimo Vas da pogledate uslove licence pre nego što instalirate Alexa Toolbar:

Poslednje ažuriranje 17. mart 2003

 

USLOVI KORIŠĆENJA WEB SAJTA I USLOVI LICENCE ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA PRATEĆI SOFTVER ALEXA PRETRAŽIVAČA ("TOOLBAR USLUGE")

NAPOMENA: PRATEĆI SOFTVER ALEXA PRETRAŽIVAČA ("TOOLBAR USLUGE") PRIKUPLJA I ČUVA INFORMACIJE O WEB STRANAMA KOJE PREGLEDATE, PODATKE KOJE UNESETE U ON-LAJN FORMULARE I POLJA ZA PRETRAŽIVANJE I SA VERZIJAMA 5.0 ILI NAPREDNIJIM, PROIZVODE KOJE KUPUJETE ON-LAJN DOK KORISTITE USLUGE TOOLBAR-A. IAKO SE ALEXA NE BAVI ANALIZIRANJEM PODATAKA O KORIŠĆENJU WEB-A KAKO BI ODREDIO IDENTITET BILO KOG KORISNIKA ALEXE, NEKE OD INFORMACIJA KOJE PRIKUPLJA SERVIS TOOLBAR-A MOGU IMATI LIČNE KARAKTERISTIKE. ALEXA ZDRUŽUJE I ANALIZIRA INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJA KAKO BI POBOLJŠAO SOPSTVENU USLUGU I ZA PRIPREMU IZVEŠTAJA O UKUPNOM KORIŠĆENJU WEB-A I NAVIKAMA PRI KUPOVINI.

PORED TOGA, KADA PRETRAŽUJETE KORISTEĆI FUNKCIJE ZA PRETRAGU KOJE SE NALAZE U ALEXA TOOLBAR SOFTVERU SA USLUGAMA VERZIJE 6.5 ILI NAPREDNIJE ILI ONE SA ALEXA WEB SAJTA, ČESTO ĆETE BITI PREBAČENI NA WEB SAJT STRANICU SA DETALJIMA NA AMAZON.COM. UKOLIKO IMATE RAČUN NA AMAZON.COM I AKO JE NA AMAZON.COM UKLJUČENA OPCIJA COOKIES-A, REZULTATI VAŠE POTRAGE ĆE BITI PRENETI I LOGOVANI NA AMAZON.COM I AMAZON.COM IH MOŽE POVEZATI SA BILO KOJOM LIČNOM INFORMACIJOM KOJU STE MOŽDA RANIJE PRUŽILI NA SAJTU AMAZON.COM.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆI UGOVOR I PITANJA O PRIVATNOSTI PRE NEGO ŠTO UČITATE (SNIMITE) I POČNETE DA KORISTITE USLUGE TOOLBAR SOFTVERA. UKOLIKO UČITATE (SNIMITE) OVAJ SOFTVER, BIĆETE OBAVEZNI PO USLOVIMA OVOG UGOVORA, UKLJUČUJUĆI I PITANJA KOJA SE TIČU PRIVATNOSTI.

NAPOMENA: SVI USLOVI SE PODJEDNAKO ODNOSE NA USLUGE TOOLBAR-A, KAO I NA ALEXA WEB SAJT (SAJTOVE) GDE SE ON MOŽE PRIMENITI.

PRIHVATANJE USLOVA

OVAJ UGOVOR SADRŽI PODATKE O UPOTREBI ALEXA SOFTVERA, WEB SAJTA I DRUGE INFORMACIJE

Alexa Internet korporacija ("Alexa") nudi besplatan softver ("Alexa pretraživač" ili "Toolbar servis") koji omogućava korisnicima da primaju više informacija o Web stranama, Web sajtovima i proizvodima, dok pretražuju Web. Alexa softver, informacija koje Alexa pruža kroz sopstveni Web sajt i od trećih lica ili bilo koji Alexa proizvod ili uslugu nazivamo jedistvenim imenom "servis". Alexa je u celini podružnica Amazon.com, Inc. ("Amazon.com").

Svaka osoba koja želi da koristi Alexa usluge mora prihvatiti uslove sa Web sajta, odnosno Uslove korišćenja koji se nalaze na Web sajtu i prihvatanje licence za krajnjeg korisnika, što podrazumeva Alexa pitanja o privatnosti (pod jedinstvenim nazivom "Ugovor"), kao i druge smernice koje su sastavni deo ovog Ugovora. Ugovor je obavezujući, a tiče se odnosa između Vas i Alexe.

UČITAVANJEM (SNIMANJEM) ILI INSTALIRANJEM, REGISTRACIJOM ILI KORIŠĆENJEM USLUGE, PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI SVIM USLOVIMA OVOG UGOVORA I SVIM PRAVILIMA I SMERNICAMA KOJI SU SASTAVNI DEO. MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ UGOVOR. UKOLIKO NE ŽELITE DA BUDETE OBAVEZANI PO OVOM UGOVORU, NEMOJTE NAZNAČAVATI VAŠ PRISTANAK I NEMOJTE KORISTITI ALEXA USLUGE.

IZMENE PO OSNOVU OVOG UGOVORA

Alexa može izmeniti bilo koji od uslova koji su sadržani u ovom Ugovoru, uključujući i pitanja u vazi privatnosti i druga pravila i smernice koja određuju uslugu, u bilo kom vremenu po svom diskrecionom pravu. NAPOMENE O SVIM MATERIJALNIM PROMENAMA U OVOM UGOVORU ĆE BITI POSTAVLJENE NE ALEXA WEB SAJTU ILI U USLUZI PRE NEGO ŠTO PROMENE STUPE NA SNAGU. SMATRATE SE ODGOVORNIM ZA PREGLEDANJE NAPOMENA I SVIH NASTALIH PROMENA.

SAGLASNI STE DA NASTAVAK KORIŠĆENJA SERVISA ZAHTEVA PRAĆENJE PROMENA PO OVOM UGOVORU I NAKON ŠTO IZMENE STUPE NA SNAGU DAĆETE VAŠU SAGLASNOST U SKLADU SA TIM PROMENAMA.

UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA NASTAVKOM KORIŠĆENJA NAKON IZMENA PO OVOM UGOVORU, NEMOJTE NASTAVLJATI SA KORIŠĆENJEM NAKON DATUMA STUPANJA NA SNAGU TIH IZMENA I DEINSTALIRAJTE ALEXA SOFTVER.

KORIŠĆENJE ALEXA SERVISA NIJE PODESNO ZA DECU ISPOD 13 GODINA STAROSTI

Ukoliko imate 13 godina ili ste mlađi, zabranjeno vam je učitavanje (snimanje), registrovanje ili korišćenje servisa. Korišćenjem Servisa, garantujete Alexi da ste stariji od trinaest godina. Pored toga, roditelji ili staratelji dece starije od trinaest godina treba da budu upoznati sa činjenicom da je Servis sačinjen za potrebe širokog auditorijuma. U skladu sa tim, Vaša je obaveza da odredite da li je bilo koji deo Usluge neadekvatan za Vaše dete.

 

INFORMACIJE KOJE ALEXA SERVIS
PRIKUPLJA I ČUVA

Da biste koristili određene opcije Alexa Servisa, kao što je Alexa pretraživač, morate instalirati aplikaciju softvera za klijente. Softver prouzrokuje da Alexa prikuplja i čuva čitave Uniform Resource Locators, češće poznate pod nazivom "URL" za svaku Web stranu koju gledate dok koristite Alexa Servis. Ovi URL-ovi ponekad uključuju i lične informacije o identitetu. Pored toga, verzije 5.0 i naprednije softvera Alexa pretraživača prikupljaju informacije o sadržaju Web strana koje pregledate, što takođe može podrazumevati lične informacije o identitetu, kao i proizvode koje kupujete na osnovu termina za pretragu koje unosite u odgovarajuće polje dok koristite Alexa Servis.

Prikupljanjem URL-ova i drugih informacija, Alexa prati i prikuplja podatke o korisnikovim aktivnostima prilikom pretraživanja unutar Web-a ili na više njih ("staze korišćenja"). Alexa takođe prikuplja i čuva druge informacije o korisniku, kao što su na primer demografske i informacije o kontaktu koje dajete Alexi kada učitavate (snimate) i instalirate softver. Za više detalja o obrascima korišćenja; URL-ovima, ličnim identifikacionim informacijama i Alexa prikupljanju podataka i praksi korišćenja podataka, pogledajte Alexa politiku o privatnosti, koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Trenutno Alexa ne pruža mogućnost korisnicima da pristupe, pregledaju, prikažu ili izbrišu informacije, uključujući i staze korišćenja koje su prikupljene tokom korišćenja Servisa. Ipak, Alexa Vam daje mogućnost da pregledate i ispravite kontakt informacije na Web sajtu, ukoliko takvih ima i bilo koju e-mail adresu ili demografsku informaciju koju ste dobrovoljno dali Aleksi. Molimo Vas da pogledate pitanja o privatnosti za instrukcije kako to da učinite. Korišćenjem Alexa Servisa saglasni ste da se odreknete svih konstitucionalnih, zakonskih, statutarnih ili regulativnih prava pristupa takvim informacijama koje na drugi način možete imati ili dobiti.

Da biste deinstalirali bilo koji Alexa softver koji se nalazi na Vašem kompjuteru, molimo Vas da posetite odeljak Help u okviru softvera ili da pogledate Alexa sajt koji podržava ove informacije ili da pošaljete e-mail customerservice@alexa.com.

 

Kako da učinite da Web sajt
bude nevidljiv za Alexu

Alexa smatra da osobe koje postavljaju informacije da budu vidljive na Webu to čine sa očekivanjem da će takve informacije biti dostupne širokoj javnosti i da će biti indeksirane alatkama za pronalaženje informacija, kao što su na primer alatke za pretragu. Alexa, dalje, veruje da je pravljenje linkova sa javno dostupnim Web stranama što je moguće iz našeg Servisa, zakonski dozvoljeno i u skladu sa opštim očekivanjima onih koji koriste Web.

Ukoliko je pristup određenom Web sajtu zabranjen, možemo ukloniti link ka tom sajtu od strane Servisa, po zahtevu operatera. Ako, pak, operater sajta ne načini korake kako bi sprečio ovu ativnost, automatski softver koji se koristi za kreiranje Alexa servisa će ga pronaći i ponovo postaviti indeks. Instrukcije o konfiguraciji sajta kako bi se on učinio "nevidljivim" za Alexa automatski softver za indeksaciju je dostupan kod Webmaster podrške.

 
Pitanja privatnosti

Alexa je posvećen zaštiti Vaše privatnosti. Ova pitanja privatnosti, koja su sastavni deo Alexa uslova o korišćenju i licencnom ugovoru krajnjeg korisnika ("Ugovor") koji se mogu pronaći na Web sajtu, objašnjava vrstu informacija koju Alexa prikuplja kroz njegov Web sajt i Alexa softver za pretraživanje ("Toolbar Servis") i ono što Alexa čini sa njima.

ALEXA TOOLBAR SERVIS PRIKUPLJA I ČUVA INFORMACIJE O WEB STRANAMA KOJE PREGLEDATE, PODATKE KOJE UNESETE U ON-LAJN FORMULARE I POLJA ZA PRETRAŽIVANJE I SA VERZIJAMA 5.0 ILI NAPREDNIJIM, PROIZVODE KOJE KUPUJETE ON-LAJN DOK KORISTITE USLUGE TOOLBAR-A. IAKO SE ALEXA NE BAVI ANALIZIRANJEM PODATAKA O KORIŠĆENJU WEB-A KAKO BI ODREDIO IDENTITET BILO KOG KORISNIKA ALEXE, NEKE OD INFORMACIJA KOJE PRIKUPLJA SERVIS TOOLBAR-A MOGU IMATI LIČNE KARAKTERISTIKE. ALEXA ZDRUŽUJE I ANALIZIRA INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJA KAKO BI POBOLJŠAO SOPSTVENU USLUGU I ZA PRIPREMU IZVEŠTAJA O UKUPNOM KORIŠĆENJU WEB-A I NAVIKAMA PRI KUPOVINI.

PORED TOGA, KADA PRETRAŽUJETE KORISTEĆI FUNKCIJE ZA PRETRAGU KOJE SE NALAZE U ALEXA TOOLBAR SOFTVERU SA USLUGAMA VERZIJE 6.5 ILI NAPREDNIJE ILI ONE SA ALEXA WEB SAJTA, ČESTO ĆETE BITI PREBAČENI NA WEB SAJT STRANICU SA DETALJIMA NA AMAZON.COM. UKOLIKO IMATE RAČUN NA AMAZON.COM I AKO JE NA AMAZON.COM UKLJUČENA OPCIJA COOKIES-A, REZULTATI VAŠE POTRAGE ĆE BITI PRENETI I LOGOVANI NA AMAZON.COM I AMAZON.COM IH MOŽE POVEZATI SA BILO KOJOM LIČNOM INFORMACIJOM KOJU STE MOŽDA RANIJE PRUŽILI NA SAJTU AMAZON.COM.

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeća pitanja o privatnosti pre nego što učitate (snimite) i počnete da koristite usluge Alexa Toolbar softvera ili korišćenjem Alexa Web sajta. Ukoliko učitate (snimite) Alexa Toolbar servis ili koristite Alexa Web sajt, bićete obavezni po uslovima ovog Ugovora, uključujući i pitanja koja se tiču privatnosti. Ova pravila se mogu menjati s vremena na vreme, tako da je potrebno da često vršite kontrole.

Alexa Toolbar Servis unapređuje Vašu mogućnost da koristite Web. Jedna od njenih najvažnijih karakteristika su srodni linkovi, koja Vam govori o Web sajtovima koji su "srodni" onima koje pregledate dok surfujete Webom i koje ćete možda smatrati interesantnim. On ovo čini, delimično, logovanjem i analiziranjem obrazaca surfovanja po Webu Alexa korisnika, odnosno, kako ga mi nazivamo staze korišćenja. Ove staze korišćenja se takođe koriste kako bi se sačinili istraživački i komercijalni izveštaji koji analiziraju prikupljanje obrazaca korišćenja Weba.

Alexa ne pokušava da odredi identitet bilo kog Alexa korisnika analiziranjem staza korišćenja Weba.

 

Koje vrste informacija Alexa prikuplja?

Ukoliko posećujete Alexa Web sajt (alexa.com), mi prikupljamo sledeće informacije: celokupni Uniform Resource Locator ("URL") Web strane sa koje ste došli na; Vašu Internet Protokol ("IP") adresu, koja može sadržati naziv domena; datum i vreme za svaku stranu koju gledate; naziv i informacije o svakoj reklami koja Vas je uputila ka Alexa Web sajtu; pretraživanja koja vršite, linkove na koje pritiskate i informacije o kompjuteru i konekciji, kao što su vrsta i verzija pretraživača koji imate, operativni sistem i platformu. Mi Vam takođe šaljemo cookies na Vaš računar kako bismo mogli da pratimo strane na našem Web sajtu koje posećujete i redosled po kojim ih pregledate.

Ukoliko koristite E-mail opciju ovog sajta, prikupljamo Vašu poruku, e-mail adresu (e) primalaca i Vašu e-mail adresu za svrhu slanja e-mail-a. Mi ne šaljemo druge e-mail-ove na tu adresu (e). Ukoliko odaberete, možemo sačuvati Vašu e-mail adresu u cookie na Vašem kompjuteru kako bismo Vam olakšali korišćenje ove opcije.

Ukoliko učitate i instalirate Toolbar Service softver, koji Vam pruža Alexa toolbar, mi prikupljamo sve informacije koje dobrovoljno pružite tokom instalacije i procesa registracije, što može podrazumevati Vašu e-mail adresu kao i demografske informacije, kao što su pol, godine, zanimanje, prihod domaćinstva, poštanski broj i zemlju. Mi takođe prikupljamo naziv i informacije o reklamama koje su Vas usmerile prema učitavanju (snimanju) Alexa. Svaka e-mail adresa koju nam date tokom procesa instalacije se drži odvojeno od informacija koje se prikupljaju tokom korišćenja Toolbar Service i ne koriste se kako bi se Vaš identitet doveo u vezi sa obrascima korišćenja Web-a ili informacija o kupovini. Demografske informacije se dovode u vezu sa korišćenjem Web-a i informacijama o kupovini tokom Vašeg korišćenja Toolbar Service, ali mi ne pokušavamo da odredimo Vaš identitet analiziranjem ovih informacija.

Kada učitate (snimite) softver i u periodu kada koristite Alexa Web sajt i Toolbar Service, mi šaljemo Alexa cookies na hard disk Vašeg kompjutera. Ti cookies-i dodeljuju Vašem Web pretraživaču jedinstveni niz brojeva, slova ili karaktera koji omogućavaju Alexa serverima da Vas prepoznaju i identifikuju Vaš Web pretraživač kada koristite Toolbar Service. Oni takođe omogućavaju Alexi da prati i čuva informacije o Vašim obrascima korišćenja Web-a i on-lajn kupovini dok koristite Toolbar Service. Pogledajte dalje o tekstu o načinu na koji Alexa koristi ove podatke.

Kada koristite Toolbar Service, mi prikupljamo informacije o Web sajtovima koje posećujete, pretragama koje sprovodite kada koristite funkciju "search" i stranice koje gledate. Ove informacije nam omogućavaju da Vam pružimo informacije o Web stranama koje gledate (Alexa's Site Info) i da sačinimo našu bazu podataka informacijama o srodnim Web stranama (Alexa srodni linkovi). Stoga, za svaku Web stranu koju gledate dok koristite Toolbar Service, Alexa softver emituje i čuva sledeće informacije iz Vašeg kompjutera ka Alexi:

Vašu IP adresu, koja može sadržati i naziv domena.

Celokupan URL Web starne koju posećujete.

Uopštene informacije o Vašem pretraživaču.

Uopštene informacije o operativnom sistemu Vašeg kompjutera.

Broj cookies-a koji Vam Alexa dodeli.

Datum i vreme kada je gore spomenuta informacija ulogovana.

Sve gore navedene informacije se registruju u jedan string podatka za svaku Web stranu koju posetite. Svaki string se registruje u našu bazu podataka hronološkim redosledom primanja od strane stotina hiljada naših korisnika.

Ukoliko koristite svojstva srodnih linkova Internet Explorer-om, mi prikupljamo kompletan URL Web strane za koju ste potražili informaciju o srodnim linkovima; Vašu IP adresu, koja može sadržati naziv domena; datum i vreme Vašeg zahteva; i informacije o kompjuteru i konekciji, kao što su vrsta i verzija pretraživača, operativni sistem i platforma. Ova informacija se na isti način registruje kao i obrasci korišćenja. Mi ne šaljemo cookies-e na Vaš računar kada koristite opciju Internet Explorer. Ukoliko koristite Netscape-ov svojstvo What's Related (šta je srodno), mi primamo informaciju od Netscape-a, URL Web strane za koju ste zahtevali informaciju o srodnom linku sa informacijom koja se pojavljuje nakon "?" polja; Vaša IP adresa, koja može sadržati naziv domena; datum i vreme Vašeg zahteva; i informacije o kompjuteru i konekciji, kao što su vrsta i verzija pretraživača, operativni sistem i platforma. Mi ne šaljemo cookies-e na Vaš računar kada koristite ovo Netscape svojstvo.

 

Da li Alexa prikuplja lične
identifikacione informacije?

URL-vi koje prikupljamo preko Toolbar Service ponekad sadrže lične informacije o Vama. Na primer, kada unesete informaciju na Web stranu (na primer, kada popunite on-lajn formular za registraciju ili se prijavljujete za takmičenje), operater Web sajta može uneti tu informaciju u njegov URL za to ili na sledeću stranu. Ova informacija se često pojavljuje iza znaka pitanja ("?") u URL-u, iako se može pojavljivati i na drugim mestima. To znači da su Vaše ime, Vaša adresa, Vaša e-mail adresa ili slične informacije koje možete smatrati privatnim ili lične identifikacione koje ponekad unosite na Web stranu ponekad postaju deo URL-a koji se potom prenosi do Alexe i automatski čuva u Alexa bazama podataka. Ovo se takođe može pojaviti kod reči, tema, proizvoda ili fraza koje unosite u alatku za pretraživanje – bez obzire da li je te alatke obezbedio sam Alexa Toolbar Service ili ste ga pronašli druge na Web-u – dok koristite Alexa Toolbar Service. Alexa nema kontrolu nad tim koje informacije Web sajtovi treće strane stavljaju u svoje URL-ove ili gde ih stavljaju, ali svaka informacija u svakom URL-u Alexa prikuplja i čuva kada koristite Toolbar Service.

Ukoliko koristite verziju 5.0 ili napredniju Toolbar Servicesoftware-a, kupljenog dela Toolbar Service, mi prikupljamo informacije o proizvodima koje gledate ili tražite na World Wide Web-u. Ovo nam omogućava da pružimo više detaljnih informacija o proizvodima i uporedimo informacije o kupovini. Informacije koje prikupljamo sadrže kodove proizvoda (kao što su ISBN brojevi za knjige), nazive proizvoda i druge pokazatelje koji se pojavljuju u tekstu i u URL-ovima Web strana koje gledate. Informacija o proizvodu koju Alexa skuplja je objedinjena sa Vašom IP adresom, Alexa brojem cookies-a, nazivima Alexa poslovnim partnerima koji mogu imati dodatne informacije o određenom proizvodu i datum i vreme, u jednom stringu podatka za svaku Web stranu koju posetite. Ovi string-ovi, koje nazivamo "obrasci kupovine," mogu takođe sadržati lične identifikacione informacije. Alexa šalje opise proizvoda (bez Vašeg broja Alexa cookies-a ili IP adrese) svojim poslovnim partnerima, koji vraćaju relevantne informacije o proizvodu i/ili uporednu informaciju o kupovini za Toolbar Service za Vašu upotrebu.

Takođe, za korisnike verzije 5 Toolbar Service-a, karakteristika za kupovinu Alexa Toolbar Servicesoftware-a Vam omogućava uporednu informaciju o kupovini sa Amazon.com i omogućava Vam da kupite stvari uz karakteristiku Amazon.com's 1-klik ili ostavite porudžbinu na Amazon.com karti za kupovinu. Da bi ste ovo uradili, Alexa čita svaki Amazon.com cookies koji je sačuvan na Vašem Web pretraživaču i šalje ih na Amazon.com (ali ne bilo kojoj drugoj strani) uz informacije o proizvodu koje su gore opisane. Ukoliko već niste potrošač Amazon.com-a, Alexa će poslati novi Amazon.com cookies kako bi omogućio Amazon.com karakteristiku kupovine Toolbar Service-a. Kada obavite kupovinu ili ostavite porudžbinu na Amazon.com karti za kupovinu koju Vam omogućava Alexa Toolbar Service, Alexa ubeležava činjenicu da ste selektovali dugme i proizvod za koji ste odabrali. Alexa ne prima bilo kakvu informaciju od Amazon.com-a o postojanju Vašeg Amazon.com račina ili drugim kupovinama na Amazon.com koje obavljate kada ne koristite Alexa Toolbar Service.

Alexa analizira njena ubeležavanja obrazaca korišćenja, obrasce kupovine i informacije o kupovini koje se prikupljaju od korisnika kako bi se združeno odredilo korišćenje Web-a i obrasci kupovine potrošača. Dalje, čuvanjem ovih informacija uz korisnikove brojeve Alexa cookie, Alexa međusobno povezuje informacije svakog korisnika o obrascima korišćenja, informacije o obrascu kupovine, informacije o kupovini na Amazon.com i demografske informacije.

Ukoliko šaljete e-mail Alexi, možemo čuvati kopije takvih e-mail-a ili slične komunikacije između Vas i Alexe. Ovo može rezultirati prikupljanjem Vaše e-mail adrese ili drugih ličnih identifikacionih informacija koje možete imati u tekstu e-mail-a, adresama i drugim poljima, kao i prikupljanjem Vaše IP adrese, Internet ili drugog načina Vaše komunikacije i datum i vreme Vaše komunikacije. Mi ne pokušavamo da povežemo ove informacije sa Vašim brojem Alexa cookies-a ili Vašim obrascima o korišćenju i kupovini, ukoliko odgovor na Vaš zahtev ne uslovljava da tako učinimo.

Iako ove ubeležene informacije mogu sadržati lične identifikacione informacije, Alexa ne pokušava da poveže broj cookies-a, obrasce korišćenja, obrasce kupovine, kupovine na Amazon.com-u ili demografske informacije na Vašu e-mail adresu i ne pokušava da odredi identitet bilo kog korisnika Alexe analiziranjem ovih informacija, izuzev poziva za sud, sudskih naloga i drugih zakonskih potreba.

Ukoliko napišete ocenu na Alexa Web sajtu, sadržaj koji budete poslali u obrascu ocene, URL koji ste ocenjivali, Vaš izabran javni nadimak, datum ocenjivanja, broj Vašeg Alexa cookie-a i lokator podataka, Alexa može zajedno da ubeleži. Ukoliko odaberete da ocenite Web sajt ili preporučite dodatak Web sajtu, kao srodni link, Vaše e-mail adrese i preporuke i ocene će Alexa ubeležiti zajedno.

Svaka razmena informacija između Vas i Alexe, uključujući e-mail-ove, URL-ove, identifikacione brojeve cookies-a, obrasce korišćenja, informacije o obrascima kupovine, informacije o kupovini na Amazon.com i svaku ličnu identifikacionu informaciju koju može sadržati, koja se prenosi mašinama treće strane, operativnim sistemima, programima, pretraživačima, Web serverima, mrežama, ruterima, Ethernet skretnicama, ISP-ovima, proxy serverima, intranet-ima, javnim telefonskim sistemima ili drugim napravama, može usloviti aktivnost prikupljanja sadržaja takve komunikacije.

 

Šta Alexa radi sa informacijama koje prikupi?

Ukoliko ste nam dali Vašu e-mail adresu kada ste se registrovali, mi je koristimo za slanje Alexa obaveštenja, najnovijim proizvodima, informacija u vezi usluga i drugih ponuda i informacija od Alexe ili njenih poslovnih partnera. Alexa Vas takođe može kontaktirati e-mail-om da vam odgovori na ocene, procene i pitanja u vezi korisničkog servisa koje ste poslali. MI ne dostavljamo Vašu e-mail adresu poslovnim partnerima ili bilo kome drugom, izuzev zaposlenima i agentima koji rade u Alexa ime, izuzev poziva za sud, sudskih naloga ili drugih zakonskih zahteva. Mi ne koristimo Vaše e-mail adrese za povezivanje Vašeg identiteta sa obrascima korišćenja Web-a, informacijama o obrascima kupovine ili informacijama o kupovini na Amazon.com-u. Ukoliko ste nam dali Vašu e-mail adresu, ali želite da se u bilo kom trenutku odjavite, molimo Vas da pogledate deo koji se odnosi na promenu informacija i instrukcije kako da to učinite.

Mi koristimo Alexa cookies-e za potrebe kao što su provera da ste korisnik Alexe, brojanje i praćenje Vaših poseta Alexa Web sajtu, podešavanje izgleda toolbar-a, pomaganje toolbar-u da se seti na kom modulu i tabu ste poslednji put bili i koja ste svojstva pretrage poslednje koristili, pamteći osnovno podešenje alatke za pretragu koju ste koristili u svojstvu naše Web pretrage, utvrđivanje dužine vremena koje ste proveli na Web strani i čuvanjem nadimka koji ste koristili kada ste poslednji put pisali ocenu. Mi dalje koristimo cookies-e da bi odredili broj posetilaca koji je došao na Alexa Web sajt preko određenih reklama. Vaš broj Alexa cookies-a se takođe koristi da bi se napravili obrasci korišćenja i kupovine i oni se povezali sa demografskim informacijama koje pružite, ali mi ne koristimo Vaše cookies-e, obrasce korišćenja, obrasce kupovine ili informacije o kupovini proizvoda u pokušaju da odredimo Vaš identitet. Ukoliko Vam je uključena opcija The Web You Made, Vaš cookie takođe sadrži informacije o poslednjim Web sajtovima koje ste posetili.

Mi koristimo IP adrese za otkrivanje problema sa našim serverima i da upravljamo našim Web sajtom. Vašu IP adresu Alexa takođe koristi da skupi šire demografske informacije, kao što je Vaša opšta geografska lokacija i Internet Service Provider. IP adrese se dalje koriste da bi pomogla u određivanju broja korisnika Alexe. Ove demografske informacije Alexa takođe može koristiti za analiziranje ukupnog ponašanja korišćenja Web-a.

Mi koristimo obrasce korišćenja Web-a kako bismo povećali funkcionalnost srodnih linkova. Mi koristimo obrasce kupovine kako bismo unapredili funkcionalnost informacija o proizvodima i uporednim svojstvima kupovine. Mi koristimo obrasce korišćenja i kupovine i informacije o kupovini na Amazon.com-u za ukupno istraživanje i izveštaje koji su opisani dalje u tekstu.

 

 

Na koji način Alexa deli informacije koje prikuplja?

Privatnost korisnika je Alexi oduvek bila suštinska vrednost. To je razlog zbog čega Alexa ne pokušava da odredi identitet njegovih korisnika i da poveže njihove e-mail adrese sa njihovim obrascima korišćenja Web-a ili informacijama o kupovini. Izuzev za slučajeve koji su dalje navedeni, Alexa ne dostavlja namerno lično identifikacione informacije koje prikupi o bilo kom korisniku nekim trećim licima, uključujući i Amazon.com-bez saglasnosti korisnika.

MI pružamo "prerađene" informacije o obrascima korišćenja, demografske informacije i informacije o obrascima kupovine Amazon.com-u, istraživačima i drugim trećim licima. Oni ih koriste kako bi analizirali sakupljene obrasce sa Web-a i trendove. Takve analize se koriste za istraživanje i izveštajima o trgovini. Pre nego što obezbedimo informaciju o obrascu korišćenja, mi "skinemo" iz URL-a deo Vaše IP adrese i informacije koje se pojavljuju nakon "?," za ograničenim brojem izuzetaka za određene vrste termina za pretragu, koje provode "alatku za pretragu" Web sajtova i mnoge Web sajtove za elektronsku trgovinu. Pre nego što obezbedimo informaciju o obrascu kupovine trećem licu, mi skinemo deo Vaše IP adrese iz stringa podatka.

Iako ovaj proces efikasno eliminiše, mada ne u potpunosti, lične identifikacione informacije koji se prikupe tokom korišćenja Toolbar Service-a, mi zahtevamo od Amazon.com-a i ostalih trećih lica da se pridržavaju naše prakse da ne pokušavaju da koriste te informacije kako bi odredili identitete korisnika.

Mi takođe obezbeđujemo prerađene informacije o obrascima korišćenja ne profitabilnoj Internet arhivi (www.archive.org), za potrebe sačinjavanja "biblioteke" na Web-u.

Ukoliko koristite funkcije za pretragu koji su dati na Alexa Web sajtu ili u verzijama 6.5 ili naprednijim u Toolbar Service softveru, mi šaljemo Vaš termin za pretragu i IP adresu do alatke za pretragu koju ste odabrali.

Kada kliknete na rezultat pretrage, često ćete biti upućeni na stranu sa detaljima Web sajta Amazon.com-a. Alexa šalje Vaše rezultate pretrage, koji uključuju Vaš originalni termin koji ste tražili, rezultat pretrage se prikazuje na našem Web sajtu i URL-ovi na strani koja je pronađena pretragom Amazon.com-a, koji koristi te informacije da personalizuje tu stranu sa detaljima. Ukoliko imate račun na Amazon.com-u i imate omogućen Amazon.com cookie, Vaš rezultat pretrage će zabeležiti serveri Amazon.com-a i Amazon.com ih može povezati sa ličnim identifikacionim informacijama koje ste dali Amazon.com-u. Alexa ne prima nikakve lične identifikacione informacije o Vama od Amazon.com-a.

Kao što je ranije spomenuto, sa verzijama 5.0 i naprednijim Toolbar Service softvera, Alexa šalje opise proizvoda koje gledate dok koristite Toolbar Service (bez broja Vašeg Alexa cookies-a ili IP adrese) svojim poslovnim partnerima, koji vraćaju relevantne informacije o proizvodu i/ili uporedne informacije o kupovini Toolbar Service-u koji koristite. Potom, kako bi osposobio Amazon.com 1-Click i funkciju karte za kupovinu da rade u Alexa Toolbar Service-u, Alexa čita i šalje Amazon.com cookies na i sa Vašeg kompjutera i Amazon.com-a. Alexa ne koristi Amazon.com cookies-e u pokušaju da odredi Vaš identitet i Alexa ne prima bilo koju drugu informaciju o Vašem računu na Amazon.com-u ili bilo kojim kupovinama koje obavljate kada ne koristite Alexa Toolbar Service.

Ukoliko napišete ocenu na Alexa Web sajtu, sadržaj koji budete poslali u obrascu ocene, URL koji ste ocenjivali, Vaš izabran javni nadimak, se često šalju na Amazon.com koji ga potom ubeležava.

Mi otkrivamo svaku informaciju koju imamo u slučaju odgovora na sudske pozive, sudske naloge i zakonske zahteve i takve informacije strana koja ih primi može iskoristiti da odredi Vaš identitet, Vaše korišćenje Web-a i ponašanje prilikom on-lajn kupovine ili druge stvari o Vama. Mi u principu ne obaveštavamo korisnike o takvim zahtevima za informacijama, iako u nekim slučajevima možda tako uradimo.

Mi koristimo druge kompanije i pojedince da obavljaju radnje u naše ime, kao što su usluge tehničke podrške. Da bi izvršili ove radnje, možda će biti potrebno omogućiti im pristup Alexa bazama podataka i serverima, koji mogu sadržati lične identifikacione informacije o korisnicima. Oni možda neće koristiti takav pristup ili informacije za bilo koju drugu svrhu izuzev one za koju se uzeti u službu.

U slučaju da Alexa ili njegova celokupna imovina budu prodati ili uzeti, sve informacije koje je Alexa prikupio će biti prebačene strani koja je oduzela imovinu. Prilikom bilo kog takvog transfera, ipak, takve informacije će ostati predmet koji podleže svim primenljivim uslovima, uključujući uslove ovih pitanja privatnosti ili bilo kog amandmana.

 

 

Na koji način je Vaša informacija zaštićena?

Alexa koristi komercijalne kompjuterske sisteme zaštite kako bi zaštitio svoju bazu podataka i servere od rizika gubitka, neautorizovanog pristupa, uništenja, zloupotrebe, izmene ili nepažljivog ili nepravilnog otkrivanja podataka. Ovi rizici se, ipak, ne mogu u potpunosti otkloniti i stoga, Alexa ne garantuje potpunu bezbednost.

Alexa takođe izdvaja određene lične identifikacione informacije koje ste mu pružili. Svaka e-mail adresa koju nam date je sačuvana u bazi podataka. Vaši obrasci korišćenja su sačuvani u pojedinačnoj bazi podataka i serveru kojima samo određeni broj zaposlenih kod Alexe mogu da pristupe. Obrasci kupovine su sačuvani u posebnoj bazi podataka, odvojeno od obrazaca korišćenja, e-mail adrese i demografskih informacija. Takođe, svaka demografska informacija koju nam date je sačuvana, zajedno sa Vašim Alexa brojem cookies-a i nazivom reklame koja Vas je usmerila ka Alexi, u zasebnim bazama podataka, odvojeno od e-mail adresa, informacija o obrascima korišćenja Web-a i informacijama o obrascima kupovine. Alexa zabranjuje svojim zaposlenima da koriste bilo koju od ovih informacija kako bi odredili Vaš identitet.

 

Nema poverljivosti za povratne veze sa korisnicima

Povratne veze i drugi komentari i izjave koje na bilo koji način pošaljete Alexi – bilo da e-mail-om Alexa korisničkom servisu, telefonom, pismom ili na drugi način – se neće smatrati poverljivim. Alexa je slobodan da neograničeno koristi te informacije.

Prikupljanje podataka i prakse korišćenja drugih poslova koji nisu u našoj kontroli

Toolbar Servisa i Alexa Web sajt pružaju linkove sa različitim karakteristikama, uslugama i Web strane koje pružaju isključivo naši poslovni partneri i druge organizacije, kao što su Amazon.com, InfoSpace, mySimon, YellowBrix, BBBOnLine i VeriSign. Linkovi Vas odvode na stranice koje isključivo ti entiteti pružaju, iako ponekad stranice imaju srodni brend sa Alexa logom. Bićete u mogućnosti da prepoznate kada neki drugi entitet daje karakteristike, usluge ili Web strane i svaka informacija o Vašoj interakciji sa tim Web stranama, uključujući i to koje strane i reklame posmatrate i svaki termini za potragu ili druge informacije koje unosite će primati ta druga strana.

Kada kliknete na linkove ka drugim licima, oni će postaviti cookies na Vaš hard drajv i prikupljati informacije o Vama. Alexa ne tvrdi niti pretpostavlja šta ta druga lica skupljaju o Vama. Molimo Vas da pogledate uslove korišćenja i pitanja privatnosti tih drugih lica i saznate više o njihovom načinu prikupljanja podataka i poslovnim politikama vezanim za korišćenje tih podataka.

Dalje, naši poslovni partneri mogu da postave reklame na stranama koje su srodne Alexa logou. Te reklame automatski se šalju Vašem pretraživaču od strane onoga ko reklamira ili poslovnog partnera, ne Alexe i ti reklameri mogu poslati cookies na Vaš hard drajv i mogu prikupljati informacije o Vama. Ukoliko je reklamer ili njegov server prethodno postavio cookies na Vaš računar, može prepoznati cookies i videti šta ste posećivali od srodnih Web strana ili ste koristili Toolbar Servisa čak iako ne kliknete na reklamu. Alexa ne tvrdi niti pretpostavlja šta ti reklameri skupljaju o Vama i moli Vas da se raspitate o pitanjima privatnosti i praksi.

Shvatate i prihvatate da Alexa nije odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamiranje, proizvode ili druge materijale na Web sajtovima (bez obzira da li imaju uključen Alexa logo ili ne) koji su dostupni u poslovima sa drugim licima nad kojima nemamo kontrolu. Dalje, Alexa neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za svaku eventualnu štetu ili gubitak prouzrokovan ili u vezi korišćenja takvog sadržaja, robe ili usluga dostupnih na tom ili preko tog sajta ili izvora.

 

Na koji način da promenite Vašu informaciju

Možete nas obavestiti o promenama e-mail adrese ili demografske informacije, kontaktirajući nas na customerservice@alexa.com. Alexa trenutno ne omogućava korisnicima da pristupe, pregledaju ili menjaju obrasce korišćenja ili informacije o obrascu kupovine koje se prikupe prilikom korišćenja Toolbar Servisa. Alexa takođe ne omogućava korisnicima da brišu informacije, uključujući i obrasce korišćenja, kupovine i demografske informacije.

Ukoliko ne želite da primate Alexa obaveštenja, ponude i informacije o uslugama, jednostavno pošaljite e-mail na customerservice@alexa.com sa e-mail adrese gde su se takve informacije slale i naglasite da više ne želite da primate informacije o Alexi i novosti.

Da biste poslali zahtev za promenu ili uklanjanje kontakt informacije vlasnika Web sajta, sledite uputstvo na obrascu: Change Contact Information Form (promeni formular o informaciji o kontaktu) ili pošaljite e-mail na customerservice@alexa.com. Obratite pažnju da može potrajati i do 6 nedelja da se zahtev odobri i primeni u Alexa Toolbar Servisa ili Web sajt.

--------------------------------------------------------------------------------

KORISNIK I SADRŽAJ TREĆE STRANE

"Reviews" (kritika, ocena) su pošiljke koje odobrite Vi ili drugi korisnik servisa kroz "Reviews Feature" na Alexa servisu. Smatrate se odgovornim za sve što pošaljete u bilo koji Review. Svi Reviews moraju biti tačni i istiniti. U bilo kom materijalu koji dostavljate Review ne smete poslati materijal sledeće sadržine: za koji znate ili pretpostavljate da je neistinit i može dovesti u zabludu, klevetu, pogrdan tekst, skaradan, vulgaran, uvredljiv, uznemirujuć, preteći ili na drugi način neprijatan ili koji je u potpunosti komercijalan po svojoj prirodi ili koji narušava privatnost lica, krši zakon u smislu povreda prava nečije tuđe intelektualne svojine ili na drugi način krši bilo koji zakon ili regulativu.

Alexa nije odgovoran za tačnost i pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, izjave, pregloda ili drugih informacija koje se nalaze u bilo kom Review koji se pošalje Servisu. Svako pozivanje na bilo koje takvo mišljenje, savet, izjavu, preporuku ili druge informacije iz Review će biti isključivo na Vaš rizik.

Bez ograničavanja prethodno iznetog, Alexa zadržava pravo, ali ne i obavezu, u svom potpunom i isključivom diskrecionom pravu da ekranizuje, prikaže ili izbriše bilo koji Review ili drugi sadržaj koji je prikazan, učitan, distribuiran ili na drugi način emitovan preko Servisa i da spreči ili ograniči pristup Servisa-u iz bilo kog razloga, uključujući brisanje Reviews ili preduzimanje drugih akcija kako bi se sprečio pristup ili dostupnost materijala.

 

POLITIKA VEZANA ZA ANTI-SPAM I
PRIHVATLJIVO KORIŠĆENJE

Podstičemo Vas da kontaktirate prijatelje, porodicu, kolege i druge da koriste Servis i Vi to smete činiti samo na način koji je u skladu sa uslovima Vašeg Internet servis provajdera, kao i u skladu sa propisanim standardnom za korišćenje Interneta i ponašanje na njemu. Naročito, ne smete da koristite Servis, ime, zaštitne znake ili drugu intelektualnu svojinu Alexe u cilju slanja nametljivih e-mail-ova ili da prouzrokujete korišćenje Alexa opreme, konekcije mreže ili drugih resursa za stvaranje, isporučivanje, slanje ili na drugi način distribuiranih nametljivih e-mail poruka. Ne smete činiti ove zabranjene radnje korišćenjem usluga bilo kog drugog provajdera, treće strane, usluga slanja e-mail-ova ili uslugu prosleđivanja na adrese, na takav način da se Alexa mrežne adrese ili Alexa Web ili e-mail servisi na bilo koji način mogu identifikovati i dovesti u vezu sa slanjem nametljivih e-mail-ova. Druge zabranjene metode reklamiranja ili promocije Vaše veze sa Alexom, uključuju višestruko slanje poruka Usenet newsgroup-ama, mailing listama, chat room-ovima (uključujući IRC, AIM, ICQ ili drugi interaktivni chat servis) i druge on-lajn forume. Incidente vezane za "spamming" ili slično nedolično ponašanje treba prijaviti na "customerservice@alexa.com."

 

PRISTUP ALEXA SERVISIMA

Da biste koristili Servisa, morate sami obezbediti svu opremu za uspostavljanje konekcije sa Internetom i obezbediti sopstveni pristup, što podrazumeva i plaćanje određenih taksi.

 

DRUGI WEB SAJTOVI NA KOJI SE SERVISI ALEXE LINKUJU ILI ODNOSE

Web se neprekidno menja i ne postoji nijedna tehnika koja može označiti sve strane koje su dostupne na Web-u. Kao rezultat, Alexa ne može da garantuje potpunost ili tačnost Web sajtovih URL-ova na koji se Alexa servis linkuje ili odnosi.

Dalje, proces uključivanja Web sajtova u Alexa servis je uglavnom automatski. Alexa ne ekranizuje Web sajtove koju su uključeni u servis i te druge Web sajtove održavaju druge osobe nad kojima Alexa nema kontrolu. Iz ovih razloga, Alexa nema odgovornost za sadržaj bilo kog Web sajta ili URL-a koji je uključen u servis i nije odgovoran za greške ili propuste ili za uvredljiv ili nepoželjan sadržaj koji se nalazi na bilo kom Web sajtu ili URL-u unutar servisa.

Alexa povremeno prima zahteve da promeni ili ukloni Web sajtove izlistane u servisu. Takođe smo implementirali strane gde je korisnicima omogućeno da sugerišu Web sajt linkove za određene karakteristike Alexa servisa. Alexa zadržava pravo da se prema takvim zahtevima odnosi pojedinačno i naši urednici će pregledati i ozbiljno uzeti u razmatranje nove sugestije koje ljudi iznose.

 

NELEGALNI, NEAUTORIZOVANI ILI NEPOŠTENI SADRŽAJ ILI AKTIVNOSTI

Servis se može koristiti u samo zakonski predviđene svrhe i na zakonom propisan način. Vi se slažete da se povinujete svim primenljivim zakonima i regulativama.

Alexa ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda svaki Review, aktivnost ili sadržaj u vezi servisa. Alexa može istraživati svako prijavljeno kršenje njegovih pravila i preduzeti odgovarajuće korake, uključujući i zabranu pristupa servisu bez prethodnog upozorenja.

Alexa može prijaviti bilo koju aktivnost za koju se sumnja da narušava zakon ili regulative nadležnom organu javnog reda i mira ili trećim stranama. U cilju saradnje sa zahtevima državnih organa, zaštite Alexa sistema i korisnika, radi obezbeđenja integriteta i operativnosti Alexa poslovanja i sistema ili kao odgovor na sudske pozive, naloge suda ili zakonske zahteve, Alexa može pristupiti i otkriti bilo koju informaciju za koju smatra da je neophodno ili odgovarajuće, uključujući detalje o kontaktu korisnika, informacije o IP adresi i protoku informacija, poslatom sadržaju i obrascima korišćenja Web-a. Korišćenjem servisa Vi svesno dajete pristanak na gore navedeni način korišćenja i otkrivanje informacija.

 

 
VLASNIČKA PRAVA

Intelektualna svojina i obaveštenje o kršenju zakona vezano za neovlašćeno kopiranje

Ovaj servis kontroliše i njime radi Alexa Internet, sa sedištem u San Francisku, PO Box 29141, San Francisko, CA 94129-0141, e-mail: customerservice@alexa.com. Servis i sav materijal servisa uključujući slike, tekst, ilustracije, logoe, audio i video zapise (pod zajedničkim nazivom "intelektualna svojina"), su zaštićeni pravima o kopiranju, zaštitnom znaku, znaku servisa i drugim vlasničkim pravima koje poseduje Alexa ili druge strane koje su pravo licence intelektualne svojine dali Alexi. Kompilacija (što znači prikupljanje, sređivanje i združivanje) svih materijala u servisu su ekskluzivno pravo Alexe i zaštićeni su zakonom SAD i inostranim zakonima i međunarodnim sporazumima o pravima kopiranja. Materijal iz servisa ili bilo kog drugog servisa koga Alexa poseduje, radi sa njim, kontroliše ga ili ima licencu se ne sme kopirati, reprodukovati, ponovo izdavati, dorađivati, slati, emitovati ili distribuirati na bilo koji način. Korišćenje ili modifikacija Alexa intelektualne svojine u bilo kom obliku, uključujući ne same korišćenje na bilo kojim drugim Web sajtovima ili mrežnim kompjuterskim okruženjima, bez prethodne autorizacije u pismenoj formi se smatra narušavanjem Alexa prava kopiranja i drugih vlasničkih prava i izričito je zabranjeno.

Obaveštenje i procedura za pritužbe kršenja autorskih prava

Možete obavestiti Alexu ukoliko je Vaš rad kopiran na bilo koji način i smatrate da su povređena Vaša zakonska prava o kopiranju. U skladu sa Članom 17, Zakona Sjedinjenih Američkih Država, Paragraf 512(c)(2), Alexa je odredio agenta koji se bavi pitanjima nezakonitog kopiranja. Alexa agenta možete kontaktirati na:

Kelly Dragoo

Agent za autorska prava

c/o Alexa Internet

Predstavništvo San Franciska

P.O. Box 29141

San Francisco, CA 94129

Telefon: (415) 561-6900

Faks: (415) 561-6795

e-mail: copyright-agent@alexa.com

 

Ukoliko želite da obavestite Alexa agenta koji se bavi povredama autorskog prava o slučaju narušavanja zakona, molimo Vas da to učinite u pisanoj formi. Vaša pritužba mora sadržati sledeće informacije:

Sopstveni ili elektronski potpis osobe koja je ovlašćena da zastupa prava vlasnika autorskog dela;

Identifikaciju ili opis kopiranog dela koje je predmet kršenja zakona;

Identifikaciju ili opis dela za koje verujete da je kopirano i nezakonito predstavljeno kao tuđe i pružite dovoljno informacija kako biste pomogli Alexi da pronađe sporno delo kojim je prekršen zakon;

Vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu;

Izjavu kojom tvrdite da korišćenje od strane osobe za koju verujete da je prekršila zakon kopirajući Vaše delo nije to učinila uz odobrenje vlasnika autorskog prava, njegovog agenta ili zakona;

Vašu izjavu, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da je informacija koju ste dostavili u svom obraćanju istinita i da ste zaista vlasnik autorskog prava ili ste ovlašćeni da radite u njegovo ime.

 

Zaštitni znaci

Alexa, Siblinks, Amazon.com, One-Click Shopping, "a" logo i druga Alexa i Amazon.com grafika, logoi, naslovi stranica, ikonice za tastere, skripte i naziv servisa su zaštitni znaci ili znaci raspoznavanja Alexe, Amazon.com-a ili njegovih podružnica, u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama. Ni Alexa, Amazon.com-ovi niti zaštitni znaci njihovih podružnica se ne smeju koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu Alexa, Amazon.com-ovi ili njihovih podružnica, na bilo koji način čime bi se verovatno stvorila zabuna među korisnicima ili na bilo koji način koji ponižava ili diskredituje Alexu, Amazon.com ili njihove podružnice.

 

Softverska licenca

Pravo svojine softvera koji je u vezi Toolbar Servisa ("Software"), pri čemu se smatraju bilo koja poboljšanja ili modifikacije u njemu i na dokumentaciji s tim u vezi, se smatraju autorskim delom. Predmet ove saglasnosti sa svim uslovima ovog Sporazuma, u smislu obećanja označenih u njemu, Alexa Vam dozvoljava lično, ne-ekskluzivno, bez potpisivanja, neprenosivu licencu za učitavanja (snimanje), instaliranje i korišćenje Softvera na jednom kompjuteru i za korišćenje Softvera isključivo za rad sa servisom, na način dozvoljen ovim Sporazumom. Sva prava koja Vam izričito u prethodnom tekstu nisu dopuštena, ostaju vlasništvo Alexe. U smislu ograničenja gore navedenog teksta, ne smete kopirati, modifikovati, distribuirati ili menjati inženjering, razgrađivati ili rastvarati Softver, izuzev što Vam je dozvoljeno da napravite jednu rezervnu kopiju Softvera. Ne smete koristiti Softver za bilo koju komercijalnu svrhu izuzev u vezi sa servisom kako je u ovom tekstu odobreno i ne smete prebacivati, prodavati ili preneti pravo drugom licu bez prethodne dozvole Alexe u pisanoj formi.

 

Druge licence

Vaša dozvola

Sklapanjem ovog Ugovora, korišćenjem Servisa ili slanjem bilo koje Review, odobravate Alexi i njegovim podružnicama trajno, ne-ekskluzivno, svetsko, bez povlastica, neopozivo i potpunu podlicencno pravo i licencu da čuvaju, kopiraju, modifikuju, prevode, distribuiraju, prikazuju i na drugi način koriste Vaše Reviews ili bilo koju drugu informaciju koja se unutra nalazi, u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne isključivo za potrebe u marketingu ili reklamnom materijalu i da koriste sva autorska prava publiciteta materijala koji je prikazan u Vašem Reviews, u bilo kom postojećem ili budućem mediju. Takođe se odričete svih "moralnih prava" ili svojstvenih prava ili integriteta takvog sadržaja. Nemate pravo na nadoknadu za takvo korišćenje. Takođe dozvoljavate Alexi i njegovim podružnicama i licima za podlicencom pravo da koriste Vaš nadimak ili bilo koju identifikacionu informaciju koju dostavite u Vašem Reviews.

 

Alexa dozvola

Predmet Vaše saglasnosti sa svim uslovima ovog Ugovora, u smislu uzimanja u obzir Vaših obećanja u skladu sa ovim Ugovorom, Alexa Vam dozvoljava ograničenu licencu za ličnu upotrebu Servisa. Ova licenca izričito zabranjuje, bez izuzetka, svaku dalju prodaju, modifikaciju ili komercijalnu upotrebu Servisa ili bilo kog njegovog dela ili bilo koji Reviews i bilo kakvo sačinjavanje sličnih proizvoda na osnovu distribucije ili kopiranja Servisa ili bilo kojih Reviews, izuzev na način na koji je jasno opisanu u tekstu. Ne smete koristiti ili na bilo koji način prilagođavati bilo koji zaštitni znak, logo ili drugo zakonom zaštićenu informaciju Alexe i njegovih podružnica, bez prethodne saglasnosti Alexe, izričito u pisanoj formi. Ne smete koristiti bilo koje meta tags (oznake) ili drugi "skriveni tekst" koristeći naziv ili zaštitne znake Alexe i njegovih podružnica bez izričite pismene saglasnosti Alexe i njegovih podružnica. Svako neautorizovana upotreba povlači zabranu dozvole ili licence koju Vam je Alexa odobrio u ovom paragrafu.

 

OBEŠTEĆENJE

Slažete se da branite, nadoknadite štetu i smatrate bezopasnim Alexu i njegove podružnice i sve njihove činovnike, direktore, zaposlene, agente, predstavnike, provajdere informacijama i davaoca licence, od bilo kakvih potraživanja, troškova, gubitaka, šteta, osuda i izdataka, uključujući, ali ne odnoseći se isključivo na razumne takse advokata, u vezi ili proisteklo iz bilo kakvog kršenja ovog Ugovora od strane Vas ili bilo koje druge osobe koja preko Vas koristi Servis ili koristi Vaš kompjuter.

 

ODRICANJE PRAVA NA GARANCIJU

VI SHVATATE I SLAŽETE SE DA SE SERVIS PRUŽA "TAKAV KAKAV JE". VI SE IZRIČITO SLAŽETE DA KORISTITE SERVIS NA VAŠ LIČNI RIZIK.

U PUNOM OBLIKU KOJI DOZVOLJEN ZAKONOM, ALEXA INTERNET I NJEGOVE PODRUŽNICE NE PRIZNAJU BILO KAKVE GARANCIJE, IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČUJUĆI NA, GARANCIJE NASLOVA ILI IMPLICIRANU TEHNOLOGIJU ILI PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU. BEZ OGRANIČENJA PRETHODNO IZNETOG, NITI ALEXA NITI BILO KOJAE NJEGOVE PODRUŽNICE, NITI BILO KOJI OD NJIHOVIH ČINOVNIKA, DIREKTORA, DAVAOCA LICENCE, ZAPOSLENIH ILI PREDSTAVNIKA, NE ZASTUPAJU ILI GARANTUJU SLEDEĆE (i) DA ĆE SERVIS, UKLJUČUJUĆI NJEGOV SADŽAJ, ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTEVE ILI BITI ISPRAVAN, POTPUN, POUZDAN ILI BEZ GREŠAKA; (ii) DA ĆE SERVIS UVEK BITI DOSTUPAN ILI NEOMETAN, PRISTUPAČAN, PRAVOVREMEN ILI BEZBEDAN; (iii) DA ĆE SVAKI KVAR BITI OTKLONJEN ILI DA SERVIS NEĆE SADRŽATI VIRUSE, "CRVE," "TROJAN HORSES" ILI DRUGE ŠTETNE SADRŽAJE; (iv) TAČNOST, POUZDANOST, PRAVOVREMENOST ILI POPTUNOST SVAKE REVIEW, PREPORUKE ILI DRUGOG MATERIJALA OBJAVLJENOG ILI DOSTUPNOG PREKO SERVISA NA SAJTU; (v) DOSTUPNOSTI ZA PRODAJU ILI POUZDANOST ILI KVALITET SVAKOG RAZMATRANOG PROIZVODA, KOJE PREGLEDAJU KORISNICI ILI JE PREPORUČEN KORIŠĆENJEM SERVISA; (vi) SVAKA IMPLIKOVANA GARANCIJA KOJA PROIZILAZI IZ TRGOVINE, I (vii) DA SERVIS NE KRŠI ZAKON. ALEXA INTERNET I NJEGOVE PODRUŽNICE SE OVIM PUTEM ODRIČU, I NA TAJ NAČIN, OSLOBAĐAJU ALEXA INTERNET I NJEGOVE PODRUŽNICE OD BILO KAKVIH I SVIH OBAVEZA, POTRAŽIVANJA, PRAVA, REKLAMACIJA ILI POMOĆI U DELIKTIMA KOJI PROIZILAZE IZ ILI SU U VEZI SA OVIM UGOVOROM, SERVISA ILI SOFTVERA, BEZ OBZIRA DA LI PROIZILAZE IZ NEHATA ILI NE (AKTIVNO, PASIVNO ILI PRIPISAVANJA) ALEXA INTERNETA I NJEGOVIH PODRUŽNICA.

UKOLIKO KUPITE PROZIVOD ILI USLUGU KOJE PREGLEDA DRUGI KORISNIK SERVISA ILI NA DRUGI NAČIN KORISTI SERVIS ILI BILO KOG REVIEW, U SLUČAJU NASTANKA SPORA IZMEĐU VAS I PRODAVCA, VI OSLOBAĐATE ALEXA INTERNET I NJEGOVE PODRUŽNICE I BILO KOJE OD NJIHOVIH ČINOVNIKA, DIREKTORA, IZDAVAOCA LICENCE, ZAPOSLENE I PREDSTAVNIKE OD SVIH POTRAŽIVANJA, ZAHTEVA I ŠTETA (STVARNIH ILI POSLEDIČNIH) BILO KOJE VRSTE I PRORODE, POZNATIH I NEPOZNATIH, NA KOJE SE SUMNJA ILI NE, OBELODANJENE ILI NE, PROISTREKLE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA TAKVOM VRSTOM SPORA.

SHVATATE I SLAŽETE SE DA JE SVAKI SOFTVER ILI DRUGI SADRŽAJ KOJI SE UČITA (SNIMI) ILI NA DRUGI NAČIN PRIBAVI KORIŠĆENJEM SERVISA, NA VAŠU SOPSTVENU ODGOVORNOST I RIZIK, I DA ĆETE ISKLJUČIVO VI BITI ODGOVORNI ZA SVAKU ŠTETU NANETU VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI REZULTIRAJU IZ PROCESA UČITAVANJA (SNIMANJA) TAKVOG SOFTVERA I/ILI SADRŽAJA.

NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE IMPLICIRANIH GARANCIJA, TAKO DA SE GORE NAVEDENI IZUZECI MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. TAKOĐE MOŽDA IMATE I DRUGA ZAKONSKA PRAVA, KOJA SE RAZLIKUJU OD JURISDIKCIJE DO JURISDIKCIJE.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U JEDNOM SLUČAJU SE ALEXA INTERNET, AMAZON.COM ILI BILO KOJA OD NJIHOVIH PODRUŽNICA NITI NEKI OD NJIHOVIH ČINOVNIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH, AGENATA, PREDSTAVNIKA, PROVAJDERA INFORMACIJAMA ILI DAVAOCI LICENCE, NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU, KAZNENU ILI DRUGE ŠTETE (BEZ OBZIRA NA OBLIK DELOVANJA) PROISTEKLIH IZ (i) KORIŠĆENJA SERVISA OD STRANE BILO KOJE OSOBE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI, BILO KOJU ŠTETU PROUZROKOVANU OSLANJANJEM NA, ZAKAŠNJENJIMA, NEPRAVINOSTIMA, GREŠKAMA ILI PROPUSTIMA U BILO KOJOJ INFORMACIJI I SADRŽAJU KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM SERVISA, (ii) SVAKOG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SERVISA ILI BILO KOG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEUSPOSTAVLJANJE KOMUNIKACIJA ILI BILO KOJIH DRUGIH GREŠAKA U EMITOVANJU ILI PROSLEĐIVANJU BILO INFORMACIJA KOJIMA SE PRISTUPA PREKO SERVISA ILI (iii) BILO KOJU ROBU ILI USLUGE O KOJIMA SE RAZGOVARA, KUPUJE ILI SU U UPOTREBI, DIREKTNO ILI INDIREKTNO, PREKO SERVISA, U SVAKOM SLUČAJU, ČAK I KADA JE SUGERISANO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OVAKVA OGRANIČENJA ILI IZUZETKE, TAKO DA SE ONI MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

 
PRIMENLJIV ZAKON, JURISDIKCIJA I NADLEŽNI SUD

Ovaj sporazum je vođen i sačinjen u skladu sa zakonima države Vašington i Federalnog arbitražnog akta, bez davanja uticaja bilo kakvim principima konflikta zakona i Vi ovde dajete pristanak na ekskluzivnu jurisdikciju i federalne sudove koji se nalaze u King County, Vašington.

 

ARBITRAŽA

Vi i Alexa ćete rešiti bilo sve sporove i reklamacije koje su u bilo kakvoj vezi sa ovim sporazumom (uključujući razmatranje svake reklamacije ili nesporazuma i primenljivost ovog paragrafa), sa izuzetkom izloženim u narednom paragrafu, će biti primljeni i razrešeni sredstvima poverljive arbitraže koja se sprovodi u državi Vašington, King County. Ukoliko se Vi i Alexa ne možete dogovoriti o arbitrima, dodeliće Vam ga Predsedavajući sudija Višeg suda King County. Arbitraža će biti sprovedena po tada važećim komercijalnim arbitražnim pravilima američke arbitražne asocijacije ("AAA"). Vi i Alexa Internet se možete parničiti na sudu samo da bi prisilili arbitražu po ovom sporazumu ili da biste potvrdili, modifikovali, napustili ili prijavili presuda po odluci koju su arbitri predočili. Odluka arbitara će biti obavezujuća i može se priložiti kao presuda na bilo kom ! sudu kompetentne jurisdikcije. Ovaj sporazum se neće upravljati Konvencijom Ujedinjenih Nacija o ugovorima za međunarodnu trgovinu robom, čija je primena ovim isključena. U najširoj meri koja je dozvoljena zakonom koji se primenjuje, nijedna arbitraža po ovom sporazumu neće biti pridružena arbitraži koja se tiče drugog trenutnog ili ranijeg korisnika Servisa, bilo kroz vrste obnova arbitraža ili na drugi način.

Ipak, u obimu u kome ste na bilo koji način povredili ili ugrozili prava intelektualne svojine Alexe, Alexa može tražiti naredbu ili bilo koju drugačiju pomoć u bilo kojoj državi ili federalnom sudu države Vašington i pristajete na ekskluzivnu jurisdikciju i mesto suđenja takvog suda.

 

OPŠTE ODREDBE

Čitav Ugovor

Ovaj sporazum, koji uključuje Alexa pitanja privatnosti, sačinjava čitav sporazum ugovornih strana, respektujući predmet stvari i zamenom ili ukidanjem svih ranijih ili sadašnjih sporazuma, potraživanja, prikazivanja i sporazuma ugovornih strana u vezi sa predmetom stvari, bilo u usmenoj ili pisanoj formi.

Pojedinosti

Ukoliko bilo koje odredbe ovog sporazuma budu smatrane nezakonitim, poništenim ili iz bilo kojeg razloga neprimenljivi, tada će se odredbe razmatrati odvojeno od ovih uslova i neće uticati na validnost i sprovodljivost preostalih odredbi.

Bez odustajanja

Nemogućnost Alexe da sprovede izričito izvršenje bilo koje odredbe ovog sporazuma se neće smatrati odricanjem Alexa prava na naknadno sprovedu takve odredbe ili bilo koje druge odredbe ovog sporazuma. Nikakvo odricanje bilo koje odredbe ovog sporazuma se neće smatrati sprovodljivim, ukoliko nije u pisanoj formi.

Sva prava koja ovde izričito nosu dozvoljena, smatraju se rezervisanim.

--------------------------------------------------------------------------------

Rečnik pojmova

Srodni linkovi

Srodni linkovi su liste Web sajtova koji su povezani sa Web sajtom koji gledate. Uvek kada posetite Web stranu, Alexa Toolbar Servis povlači informaciju iz Alexa servera kako bi sugerisao srodne Web strane koje bi Vam mogle biti interesantne. Alexi srodni linkovi Vam omogućavaju da "surfujete" sa jednog srodnog sajta na drugi, otkrivate interesantne i jedinstvene sajtove kako idete dalje, bez toga da morate da se vratite do alatke za pretragu.

Staze korišćenja

Staza korišćenja je trag zahteva koji se automatski emituju i obrađuju Alexi, kako korisnik surfuje Internetom sa uključenim Alexa toolbar-om. Staze korišćenja su sastavljene od sledećih podataka za svaku Web stranu koju poseti Alexa korisnik: (a) IP adresu koja je dodeljena korisniku; (b) datum i vreme kada je korisnik posetio Web stranu; (c) vrstu i verziju korisnikovog pretraživača; (d) operativni sistem i verziju korisnika; (e) korisnikov Alexa cookie i (f) kompletan URL koju sajt dodeljuje Web strani.

Uniform Resource Locator

URL (ili uniform resource locator) je kompletna Web adresa fajla ili dokument koji vidite kada pretražujete Internet. Kod većine pretraživača, kao što su Microsoft Internet Explorer ili Netscape Navigator, URL svake Web strane koju gledate je prikazana u prozoru blizu vrha ekrana. Tipično, URL se sastoji od četiri staze: protokola, servera (ili domena) gde je fajl lociran, stazu i naziv fajla. Kako bilo, neki URL-ovi nemaju stazu ili naziv fajla. Primer URL-a:

http://www.alexa.com/company/index.html

http je protokol

www.alexa.com je server

company/ je staza

index.html je naziv fajla

Internet Protokol Adresa

Internet Protocol ("IP") adresa je niz brojki koji se automatski dodeljuje Vašem kompjuteru svaki put kada se konektujete na Internet. Kada koristite Vaš Web pretraživač da zahtevate Web stranu iz drugog kompjutera na Internetu, Vaš Web pretraživač automatski daje tom kompjuteru Vašu IP adresu tako da podaci koje zahtevate mogu da budu poslati Vašem kompjuteru. Za mnoge korisnike koji pristupaju Internetu sa a dial-up Internet servis provajdera (ISP), IP adresa će biti drugačija svaki put kada se uloguju ("dinamičke" IP adrese); drugima može biti dodeljena samo jedna IP adresa koja ostaje ista ("statičke" IP adrese) (što je češće kod rasprostranjenih ISP-a).

Naziv domena

Naziv domena identifikuje jednu ili više IP adresa. Nazivi domena se koriste kod URL-a kako bi identifikovali određene Web strane. Na primer, kod URL-a http://www.alexa.com/company/index.html, naziv domena je alexa.com.

Cookies

Cookie je mali fajl sa podacima koji sadrži brojeve, slova ili druge karaktere koje Alexa server šalje Vašem pretraživaču i čuva na hard drajvu Vašeg kompjutera kada posetite Alexa Web sajt ili učitate (snimite) Alexa Toolbar Servis softver. Alexa serveri mogu pristupiti ovom cookie-u kada se vratite na Web sajt ili koristite Alexa Toolbar Servis. Cookie automatski identifikuje Vaš kompjuter, ali ne Vaš identitet, našim serverima dok koristite Alexa Toolbar Servis ili Alexa Web sajt. Ukoliko imate uključen The Web You Made svojstvo, Vaš cookie takođe sadrži informaciju o nekoliko Web sajtova koje ste poslednje posetili.

Amazon.com cookies mogu biti prisutni na Vašem hard drajvu ukoliko ste već od ranije potrošač Amazon.com-a. Ukoliko već niste potrošač Amazon.com-a, Alexa može emitovati Amazon.com cookies-e na Vaš kompjuter kako bi Vam omogućio da stavljate proizvode u Vašu Amazon.com kartu za kupovinu kroz Toolbar Servis. Ti cookies sami ne otkrivaju Alexi Vaš identitet i Alexa ne koristi te cookies-e da pokuša da sazna Vaš identitet.

Možete podesiti Vaš pretraživač da prihvati sve cookies-e, odbaci sve cookies-e ili da Vas obavesti kada je cookie postavljen. (Svaki pretraživač je drugačiji; pogledajte u "Help" meniju Vašeg pretraživača da vidite kako da promenite izbore kod cookies-a.) Ipak, ukoliko je Vaš pretraživač podešen da odbije cookies-e, to može prouzrokovati probleme u funkcionisanju Alexa Toolbar Servisa.

Toolbar

Alexa toolbar se sastoji od tastera ili linkova na Vašem Web pretraživaču i omogućava Vam da koristite Alexa Toolbar Servis. Toolbar daje informacije za svaku Web stranu koju korisnik vidi, uključujući i procenu nivoa protoka informacija koju strana prima, ocene o strani koju daju drugi Alexa korisnici, kontakt informaciju za vlasnika Web strane, statistiku o sajtu, srodne linkove i, u nekim slučajevima, upoređenje informacija o kupovini.

Pretraživač

Pretraživač, što je skraćen naziv za Web pretraživač, je aplikacija softvera koja se koristi za pronalaženje i prikazivanje Web strana. Dva popularna pretraživača su Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer.

Detaljna strana

Detaljna strana je strana, koju prikazuju Alexa ili Amazon.com, koja Vam pruža detalje o Web sajtu, pruža mogućnost korisniku da čita i piše svoje ocene i pruža personalizovane preporuke za druge Web sajtove i/ili proizvode za koje korisnik može biti zainteresovan.

Kontaktirajte korisnički servis: customerservice@alexa.com u slučaju pitanja ili nastalih problema.

 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!