Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 19.07.2018.
  Četvrtak
00:03:13
11:25:51  ukupni
2.
 16.07.2018.
  Ponedeljak
00:46:53
71:16:20  ukupni
3.
 13.07.2018.
  Petak
18:28:59
54:17:54  ukupni
4.
 10.07.2018.
  Utorak
20:52:09
69:36:50  ukupni
5.
 08.07.2018.
  Nedelja
21:45:20
47:06:49  ukupni
6.
 06.07.2018.
  Petak
20:13:06
49:32:14  ukupni
7.
 05.07.2018.
  Četvrtak
20:18:36
23:54:30  ukupni
8.
 04.07.2018.
  Sreda
21:07:20
23:11:16  ukupni
9.
 03.07.2018.
  Utorak
21:35:32
23:31:48  ukupni
10.
 02.07.2018.
  Ponedeljak
22:14:02
23:21:30  ukupni
11.
 01.07.2018.
  Nedelja
22:56:42
23:17:20  ukupni
12.
 01.07.2018.
  Nedelja
04:00:54
18:55:48  ukupni
13.
 30.06.2018.
  Subota
07:33:01
20:27:53  ukupni
14.
 29.06.2018.
  Petak
05:25:31
26:07:30  ukupni
15.
 28.06.2018.
  Četvrtak
08:09:12
21:16:19  ukupni
16.
 27.06.2018.
  Sreda
07:55:18
24:13:54  ukupni
17.
 26.06.2018.
  Utorak
05:21:59
26:33:19  ukupni
18.
 25.06.2018.
  Ponedeljak
06:18:26
23:03:33  ukupni
19.
 24.06.2018.
  Nedelja
08:58:06
21:20:20  ukupni
20.
 23.06.2018.
  Subota
09:50:22
23:07:44  ukupni
21.
 22.06.2018.
  Petak
04:57:43
28:52:39  ukupni
22.
 21.06.2018.
  Četvrtak
05:08:15
23:49:28  ukupni
23.
 20.06.2018.
  Sreda
03:54:02
25:14:13  ukupni
24.
 19.06.2018.
  Utorak
05:24:49
22:29:13  ukupni
25.
 18.06.2018.
  Ponedeljak
05:29:12
23:55:37  ukupni
26.
 17.06.2018.
  Nedelja
00:32:28
28:56:44  ukupni
27.
 16.06.2018.
  Subota
06:35:11
17:57:17  ukupni
28.
 15.06.2018.
  Petak
05:24:45
25:10:26  ukupni
29.
 14.06.2018.
  Četvrtak
04:56:18
24:28:27  ukupni
30.
 13.06.2018.
  Sreda
06:03:33
22:52:45  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 28:58:51
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 46:44:21
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
http://www.radanpro.com/nkategorije_el.php
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!