Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
3872.
 16.01.2019.
  Sreda
22:11:29
51:19:12  ukupni
3871.
 13.01.2019.
  Nedelja
23:58:56
70:12:33  ukupni
3870.
 10.01.2019.
  Četvrtak
22:39:46
73:19:10  ukupni
3869.
 08.01.2019.
  Utorak
07:30:54
63:08:52  ukupni
3868.
 05.01.2019.
  Subota
09:26:02
70:04:52  ukupni
3867.
 03.01.2019.
  Četvrtak
22:30:33
34:55:29  ukupni
3866.
 01.01.2019.
  Utorak
23:31:00
46:59:33  ukupni
3865.
 29.12.2018.
  Subota
12:16:27
83:14:33  ukupni
3864.
 27.12.2018.
  Četvrtak
22:53:57
37:22:30  ukupni
3863.
 26.12.2018.
  Sreda
01:47:42
45:06:15  ukupni
3862.
 23.12.2018.
  Nedelja
00:48:24
72:59:18  ukupni
3861.
 20.12.2018.
  Četvrtak
19:11:21
53:37:03  ukupni
3860.
 18.12.2018.
  Utorak
22:54:04
44:17:17  ukupni
3859.
 16.12.2018.
  Nedelja
09:34:17
61:19:47  ukupni
3858.
 14.12.2018.
  Petak
20:38:46
36:55:31  ukupni
3857.
 12.12.2018.
  Sreda
05:42:06
62:56:40  ukupni
3856.
 08.12.2018.
  Subota
21:10:59
80:31:07  ukupni
3855.
 04.12.2018.
  Utorak
21:20:52
95:50:07  ukupni
3854.
 02.12.2018.
  Nedelja
23:43:23
45:37:29  ukupni
3853.
 01.12.2018.
  Subota
07:04:16
40:39:07  ukupni
3852.
 29.11.2018.
  Četvrtak
23:14:23
31:49:53  ukupni
3851.
 27.11.2018.
  Utorak
23:13:32
48:00:51  ukupni
3850.
 25.11.2018.
  Nedelja
21:18:04
49:55:28  ukupni
3849.
 24.11.2018.
  Subota
08:35:51
36:42:13  ukupni
3848.
 22.11.2018.
  Četvrtak
06:18:52
50:16:59  ukupni
3847.
 20.11.2018.
  Utorak
06:30:42
47:48:10  ukupni
3846.
 17.11.2018.
  Subota
08:24:40
70:06:02  ukupni
3845.
 13.11.2018.
  Utorak
23:07:17
81:17:23  ukupni
3844.
 09.11.2018.
  Petak
08:21:28
110:45:49  ukupni
3843.
 08.11.2018.
  Četvrtak
05:29:34
26:51:54  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 57:28:02
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 58:34:14
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!