Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 22.04.2018.
  Nedelja
23:11:39
27:25:18  ukupni
2.
 21.04.2018.
  Subota
22:44:55
24:26:44  ukupni
3.
 20.04.2018.
  Petak
05:30:35
41:14:20  ukupni
4.
 16.04.2018.
  Ponedeljak
05:38:52
95:51:43  ukupni
5.
 14.04.2018.
  Subota
06:42:09
46:56:43  ukupni
6.
 12.04.2018.
  Četvrtak
06:14:10
48:27:59  ukupni
7.
 09.04.2018.
  Ponedeljak
08:01:34
70:12:36  ukupni
8.
 07.04.2018.
  Subota
07:07:24
48:54:10  ukupni
9.
 05.04.2018.
  Četvrtak
23:22:08
31:45:16  ukupni
10.
 02.04.2018.
  Ponedeljak
22:04:11
73:17:57  ukupni
11.
 31.03.2018.
  Subota
21:13:12
48:50:59  ukupni
12.
 28.03.2018.
  Sreda
20:58:02
72:15:10  ukupni
13.
 23.03.2018.
  Petak
01:05:39
138:52:23  ukupni
14.
 18.03.2018.
  Nedelja
08:24:00
112:41:39  ukupni
15.
 16.03.2018.
  Petak
00:26:58
55:57:02  ukupni
16.
 14.03.2018.
  Sreda
06:05:04
42:21:54  ukupni
17.
 11.03.2018.
  Nedelja
08:29:52
69:35:12  ukupni
18.
 10.03.2018.
  Subota
07:27:58
25:01:54  ukupni
19.
 08.03.2018.
  Četvrtak
23:19:20
32:08:38  ukupni
20.
 04.03.2018.
  Nedelja
06:04:15
113:15:05  ukupni
21.
 03.03.2018.
  Subota
10:41:55
19:22:20  ukupni
22.
 01.03.2018.
  Četvrtak
06:15:28
52:26:27  ukupni
23.
 25.02.2018.
  Nedelja
08:59:27
93:16:01  ukupni
24.
 23.02.2018.
  Petak
05:37:56
51:21:31  ukupni
25.
 21.02.2018.
  Sreda
05:27:51
48:10:05  ukupni
26.
 15.02.2018.
  Četvrtak
05:35:32
143:52:19  ukupni
27.
 12.02.2018.
  Ponedeljak
05:23:27
72:12:05  ukupni
28.
 08.02.2018.
  Četvrtak
05:29:48
95:53:39  ukupni
29.
 05.02.2018.
  Ponedeljak
01:32:04
75:57:44  ukupni
30.
 03.02.2018.
  Subota
05:24:36
44:07:28  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 63:52:24
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 50:39:20
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!