Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4916.
 17.01.2023.
  Utorak
15:48:21
6062:56:25  linkovi
4915.
 22.11.2022.
  Utorak
17:11:48
1342:36:33  ukupni
4914.
 18.11.2022.
  Petak
15:47:01
97:24:47  ukupni
4913.
 16.11.2022.
  Sreda
16:06:32
47:40:29  ukupni
4912.
 11.11.2022.
  Petak
12:50:08
123:16:24  ukupni
4911.
 05.11.2022.
  Subota
14:25:10
142:24:58  ukupni
4910.
 04.11.2022.
  Petak
15:29:47
22:55:23  ukupni
4909.
 03.11.2022.
  Četvrtak
15:33:52
23:55:55  ukupni
4908.
 02.11.2022.
  Sreda
16:04:01
23:29:51  ukupni
4907.
 01.11.2022.
  Utorak
16:11:06
23:52:55  ukupni
4906.
 31.10.2022.
  Ponedeljak
15:30:30
24:40:36  ukupni
4905.
 30.10.2022.
  Nedelja
23:35:39
15:54:51  ukupni
4904.
 29.10.2022.
  Subota
15:22:20
33:13:19  ukupni
4903.
 28.10.2022.
  Petak
13:06:49
26:15:31  ukupni
4902.
 19.10.2022.
  Sreda
18:27:23
210:39:26  ukupni
4901.
 19.10.2022.
  Sreda
02:27:28
15:59:55  ukupni
4900.
 16.10.2022.
  Nedelja
15:21:02
59:06:26  ukupni
4899.
 15.10.2022.
  Subota
19:45:09
19:35:53  ukupni
4898.
 14.10.2022.
  Petak
12:01:30
31:43:39  ukupni
4897.
 13.10.2022.
  Četvrtak
16:37:41
19:23:49  ukupni
4896.
 11.10.2022.
  Utorak
11:46:38
52:51:03  ukupni
4895.
 10.10.2022.
  Ponedeljak
12:34:19
23:12:19  ukupni
4894.
 09.10.2022.
  Nedelja
13:28:03
23:06:16  ukupni
4893.
 08.10.2022.
  Subota
11:29:17
25:58:46  ukupni
4892.
 08.10.2022.
  Subota
06:02:01
05:27:16  ukupni
4891.
 06.10.2022.
  Četvrtak
15:57:05
38:04:56  ukupni
4890.
 05.10.2022.
  Sreda
11:22:46
28:34:19  ukupni
4889.
 04.10.2022.
  Utorak
15:04:13
20:18:33  ukupni
4888.
 03.10.2022.
  Ponedeljak
17:20:27
21:43:46  ukupni
4887.
 02.10.2022.
  Nedelja
20:09:38
21:10:49  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 287:35:10
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 1119:53:34
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!