Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
3939.
 25.06.2019.
  Utorak
05:50:48
54:51:46  ukupni
3938.
 23.06.2019.
  Nedelja
03:56:51
49:53:57  ukupni
3937.
 19.06.2019.
  Sreda
05:37:37
94:19:14  ukupni
3936.
 16.06.2019.
  Nedelja
19:17:42
58:19:55  ukupni
3935.
 15.06.2019.
  Subota
07:58:06
35:19:36  ukupni
3934.
 12.06.2019.
  Sreda
22:54:25
57:03:41  ukupni
3933.
 12.06.2019.
  Sreda
06:06:50
16:47:35  ukupni
3932.
 11.06.2019.
  Utorak
05:44:59
24:21:51  ukupni
3931.
 08.06.2019.
  Subota
20:19:16
57:25:43  ukupni
3930.
 06.06.2019.
  Četvrtak
19:20:06
48:59:10  ukupni
3929.
 05.06.2019.
  Sreda
06:11:13
37:08:53  ukupni
3928.
 03.06.2019.
  Ponedeljak
22:38:43
31:32:30  ukupni
3927.
 21.05.2019.
  Utorak
05:17:37
329:21:06  ukupni
3926.
 19.05.2019.
  Nedelja
11:27:49
41:49:48  ukupni
3925.
 18.05.2019.
  Subota
07:47:01
27:40:48  ukupni
3924.
 17.05.2019.
  Petak
06:16:11
25:30:50  ukupni
3923.
 16.05.2019.
  Četvrtak
06:27:28
23:48:43  ukupni
3922.
 14.05.2019.
  Utorak
01:06:44
53:20:44  ukupni
3921.
 13.05.2019.
  Ponedeljak
04:00:00
21:06:44  ukupni
3920.
 11.05.2019.
  Subota
21:28:17
30:31:43  ukupni
3919.
 10.05.2019.
  Petak
06:22:32
39:05:45  ukupni
3918.
 08.05.2019.
  Sreda
05:45:30
48:37:02  ukupni
3917.
 06.05.2019.
  Ponedeljak
06:36:27
47:09:03  ukupni
3916.
 03.05.2019.
  Petak
20:36:02
58:00:25  ukupni
3915.
 02.05.2019.
  Četvrtak
22:27:09
22:08:53  ukupni
3914.
 30.04.2019.
  Utorak
21:57:57
48:29:12  ukupni
3913.
 29.04.2019.
  Ponedeljak
22:23:25
23:34:32  ukupni
3912.
 28.04.2019.
  Nedelja
22:30:03
23:53:22  ukupni
3911.
 27.04.2019.
  Subota
08:36:05
37:53:58  ukupni
3910.
 25.04.2019.
  Četvrtak
23:45:20
32:50:45  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 50:01:54
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 52:22:14
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Multimedijalna klinika! Podržava sve oblasti u medicini!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!