Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4456.
 19.01.2021.
  Utorak
20:56:29
21:07:42  ukupni
4455.
 18.01.2021.
  Ponedeljak
21:30:32
23:25:57  ukupni
4454.
 17.01.2021.
  Nedelja
21:24:25
24:06:07  ukupni
4453.
 16.01.2021.
  Subota
20:39:10
24:45:15  ukupni
4452.
 15.01.2021.
  Petak
23:43:06
20:56:04  ukupni
4451.
 14.01.2021.
  Četvrtak
22:39:58
25:03:08  ukupni
4450.
 13.01.2021.
  Sreda
19:01:36
27:38:22  ukupni
4449.
 12.01.2021.
  Utorak
17:47:00
25:14:36  ukupni
4448.
 11.01.2021.
  Ponedeljak
21:37:28
20:09:32  ukupni
4447.
 10.01.2021.
  Nedelja
18:49:26
26:48:02  ukupni
4446.
 09.01.2021.
  Subota
21:30:50
21:18:36  ukupni
4445.
 08.01.2021.
  Petak
22:44:34
22:46:16  ukupni
4444.
 07.01.2021.
  Četvrtak
17:27:54
29:16:40  ukupni
4443.
 06.01.2021.
  Sreda
20:10:25
21:17:29  ukupni
4442.
 05.01.2021.
  Utorak
17:17:34
26:52:51  ukupni
4441.
 04.01.2021.
  Ponedeljak
18:06:18
23:11:16  ukupni
4440.
 03.01.2021.
  Nedelja
22:40:52
19:25:26  ukupni
4439.
 02.01.2021.
  Subota
20:45:06
25:55:46  ukupni
4438.
 01.01.2021.
  Petak
14:54:01
29:51:05  ukupni
4437.
 31.12.2020.
  Četvrtak
21:37:55
17:16:06  ukupni
4436.
 30.12.2020.
  Sreda
15:59:48
29:38:07  ukupni
4435.
 29.12.2020.
  Utorak
20:26:35
19:33:13  ukupni
4434.
 28.12.2020.
  Ponedeljak
17:00:48
27:25:47  ukupni
4433.
 27.12.2020.
  Nedelja
20:30:39
20:30:09  ukupni
4432.
 26.12.2020.
  Subota
18:23:16
26:07:23  ukupni
4431.
 25.12.2020.
  Petak
22:51:24
19:31:52  ukupni
4430.
 24.12.2020.
  Četvrtak
22:48:33
24:02:51  ukupni
4429.
 23.12.2020.
  Sreda
20:02:15
26:46:18  ukupni
4428.
 22.12.2020.
  Utorak
19:15:53
24:46:22  ukupni
4427.
 21.12.2020.
  Ponedeljak
15:07:19
28:08:34  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 24:05:53
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 23:51:47
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
http://www.radanpro.com/nkategorije_el.php
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!