Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 20.01.2018.
  Subota
05:40:51
32:03:21  ukupni
2.
 19.01.2018.
  Petak
13:46:00
15:54:51  ukupni
3.
 16.01.2018.
  Utorak
22:50:37
62:55:23  ukupni
4.
 14.01.2018.
  Nedelja
03:05:29
67:45:08  ukupni
5.
 13.01.2018.
  Subota
10:21:51
16:43:38  ukupni
6.
 11.01.2018.
  Četvrtak
23:01:54
35:19:57  ukupni
7.
 09.01.2018.
  Utorak
23:16:05
47:45:49  ukupni
8.
 07.01.2018.
  Nedelja
22:03:20
49:12:45  ukupni
9.
 05.01.2018.
  Petak
20:33:30
49:29:50  ukupni
10.
 05.01.2018.
  Petak
05:23:59
15:09:31  ukupni
11.
 03.01.2018.
  Sreda
22:31:09
30:52:50  ukupni
12.
 02.01.2018.
  Utorak
22:33:53
23:57:16  ukupni
13.
 01.01.2018.
  Ponedeljak
22:07:18
24:26:35  ukupni
14.
 31.12.2017.
  Nedelja
19:07:53
26:59:25  ukupni
15.
 30.12.2017.
  Subota
22:08:55
20:58:58  ukupni
16.
 29.12.2017.
  Petak
20:47:51
25:21:04  ukupni
17.
 24.12.2017.
  Nedelja
12:01:33
128:46:18  ukupni
18.
 19.12.2017.
  Utorak
03:08:25
128:53:08  ukupni
19.
 16.12.2017.
  Subota
09:49:28
65:18:57  ukupni
20.
 14.12.2017.
  Četvrtak
04:44:28
53:05:00  ukupni
21.
 11.12.2017.
  Ponedeljak
21:32:50
55:11:38  ukupni
22.
 08.12.2017.
  Petak
05:48:20
87:44:30  ukupni
23.
 03.12.2017.
  Nedelja
21:36:53
104:11:27  ukupni
24.
 02.12.2017.
  Subota
06:32:51
39:04:02  ukupni
25.
 30.11.2017.
  Četvrtak
05:58:00
48:34:51  ukupni
26.
 27.11.2017.
  Ponedeljak
04:18:22
73:39:38  ukupni
27.
 24.11.2017.
  Petak
06:10:02
70:08:20  ukupni
28.
 21.11.2017.
  Utorak
23:12:06
54:57:56  ukupni
29.
 19.11.2017.
  Nedelja
21:22:34
49:49:32  ukupni
30.
 17.11.2017.
  Petak
02:39:23
66:43:11  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 52:22:09
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 39:46:52
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!