Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4724.
 25.01.2022.
  Utorak
00:54:07
11:33:28  ukupni
4723.
 23.01.2022.
  Nedelja
23:36:24
25:17:43  ukupni
4722.
 21.01.2022.
  Petak
19:05:32
52:30:52  ukupni
4721.
 20.01.2022.
  Četvrtak
23:41:51
19:23:41  ukupni
4720.
 19.01.2022.
  Sreda
20:42:24
26:59:27  ukupni
4719.
 18.01.2022.
  Utorak
20:04:42
24:37:42  ukupni
4718.
 16.01.2022.
  Nedelja
22:52:33
45:12:09  ukupni
4717.
 15.01.2022.
  Subota
22:23:25
24:29:08  ukupni
4716.
 14.01.2022.
  Petak
23:42:24
22:41:01  ukupni
4715.
 13.01.2022.
  Četvrtak
18:55:41
28:46:43  ukupni
4714.
 12.01.2022.
  Sreda
23:57:12
18:58:29  ukupni
4713.
 11.01.2022.
  Utorak
21:01:05
26:56:07  ukupni
4712.
 10.01.2022.
  Ponedeljak
21:34:48
23:26:17  ukupni
4711.
 09.01.2022.
  Nedelja
12:21:45
33:13:03  ukupni
4710.
 08.01.2022.
  Subota
15:27:24
20:54:21  ukupni
4709.
 07.01.2022.
  Petak
23:45:52
15:41:32  ukupni
4708.
 06.01.2022.
  Četvrtak
22:39:03
25:06:49  ukupni
4707.
 05.01.2022.
  Sreda
17:41:19
28:57:44  ukupni
4706.
 04.01.2022.
  Utorak
18:39:27
23:01:52  ukupni
4705.
 03.01.2022.
  Ponedeljak
18:39:21
24:00:06  ukupni
4704.
 02.01.2022.
  Nedelja
20:02:39
22:36:42  ukupni
4703.
 01.01.2022.
  Subota
21:20:52
22:41:47  ukupni
4702.
 31.12.2021.
  Petak
20:27:59
24:52:53  ukupni
4701.
 27.12.2021.
  Ponedeljak
23:59:57
92:28:02  ukupni
4700.
 25.12.2021.
  Subota
16:49:00
55:10:57  ukupni
4699.
 24.12.2021.
  Petak
19:57:37
20:51:23  ukupni
4698.
 23.12.2021.
  Četvrtak
17:43:28
26:14:09  ukupni
4697.
 20.12.2021.
  Ponedeljak
17:35:23
72:08:05  ukupni
4696.
 19.12.2021.
  Nedelja
22:47:42
18:47:41  ukupni
4695.
 17.12.2021.
  Petak
17:19:36
53:28:06  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 31:02:15
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 29:22:08
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!