Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4265.
 11.07.2020.
  Subota
20:34:35
03:05:00  ukupni
4264.
 10.07.2020.
  Petak
17:26:52
27:07:43  ukupni
4263.
 09.07.2020.
  Četvrtak
17:33:05
23:53:47  ukupni
4262.
 08.07.2020.
  Sreda
16:57:59
24:35:06  ukupni
4261.
 07.07.2020.
  Utorak
18:52:11
22:05:48  ukupni
4260.
 06.07.2020.
  Ponedeljak
17:17:24
25:34:47  ukupni
4259.
 05.07.2020.
  Nedelja
15:58:42
25:18:42  ukupni
4258.
 04.07.2020.
  Subota
16:44:07
23:14:35  ukupni
4257.
 03.07.2020.
  Petak
23:43:19
17:00:48  ukupni
4256.
 02.07.2020.
  Četvrtak
17:05:57
30:37:22  ukupni
4255.
 01.07.2020.
  Sreda
21:56:04
19:09:53  ukupni
4254.
 30.06.2020.
  Utorak
16:40:08
29:15:56  ukupni
4253.
 29.06.2020.
  Ponedeljak
16:06:59
24:33:09  ukupni
4252.
 28.06.2020.
  Nedelja
17:08:44
22:58:15  ukupni
4251.
 27.06.2020.
  Subota
17:09:09
23:59:35  ukupni
4250.
 27.06.2020.
  Subota
07:51:30
09:17:39  ukupni
4249.
 25.06.2020.
  Četvrtak
18:37:46
37:13:44  ukupni
4248.
 24.06.2020.
  Sreda
17:02:58
25:34:48  ukupni
4247.
 23.06.2020.
  Utorak
17:31:54
23:31:04  ukupni
4246.
 22.06.2020.
  Ponedeljak
18:33:35
22:58:19  ukupni
4245.
 21.06.2020.
  Nedelja
21:28:11
21:05:24  ukupni
4244.
 20.06.2020.
  Subota
15:15:34
30:12:37  ukupni
4243.
 19.06.2020.
  Petak
21:20:56
17:54:38  ukupni
4242.
 19.06.2020.
  Petak
05:22:16
15:58:40  ukupni
4241.
 17.06.2020.
  Sreda
17:34:20
35:47:56  ukupni
4240.
 16.06.2020.
  Utorak
18:03:38
23:30:42  ukupni
4239.
 15.06.2020.
  Ponedeljak
18:08:24
23:55:14  ukupni
4238.
 14.06.2020.
  Nedelja
22:13:13
19:55:11  ukupni
4237.
 13.06.2020.
  Subota
17:00:40
29:12:33  ukupni
4236.
 12.06.2020.
  Petak
21:43:19
19:17:21  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 23:15:52
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 21:40:07
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!