Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4829.
 23.06.2022.
  Četvrtak
19:29:04
87:43:01  ukupni
4828.
 22.06.2022.
  Sreda
23:14:50
20:14:14  ukupni
4827.
 19.06.2022.
  Nedelja
23:11:16
72:03:34  ukupni
4826.
 15.06.2022.
  Sreda
22:53:27
96:17:49  ukupni
4825.
 14.06.2022.
  Utorak
22:32:19
24:21:08  ukupni
4824.
 13.06.2022.
  Ponedeljak
23:58:37
22:33:42  ukupni
4823.
 12.06.2022.
  Nedelja
22:47:22
25:11:15  ukupni
4822.
 11.06.2022.
  Subota
19:47:28
26:59:54  ukupni
4821.
 09.06.2022.
  Četvrtak
19:40:50
48:06:38  ukupni
4820.
 07.06.2022.
  Utorak
23:24:26
44:16:24  ukupni
4819.
 06.06.2022.
  Ponedeljak
17:55:38
29:28:48  ukupni
4818.
 04.06.2022.
  Subota
20:17:04
45:38:34  ukupni
4817.
 03.06.2022.
  Petak
22:39:10
21:37:54  ukupni
4816.
 01.06.2022.
  Sreda
17:05:09
53:34:01  ukupni
4815.
 31.05.2022.
  Utorak
17:54:51
23:10:18  ukupni
4814.
 30.05.2022.
  Ponedeljak
16:50:57
25:03:54  ukupni
4813.
 29.05.2022.
  Nedelja
21:24:09
19:26:48  ukupni
4812.
 28.05.2022.
  Subota
22:15:54
23:08:15  ukupni
4811.
 27.05.2022.
  Petak
17:56:40
28:19:14  ukupni
4810.
 26.05.2022.
  Četvrtak
16:54:15
25:02:25  ukupni
4809.
 25.05.2022.
  Sreda
17:20:02
23:34:13  ukupni
4808.
 24.05.2022.
  Utorak
17:59:46
23:20:16  ukupni
4807.
 23.05.2022.
  Ponedeljak
17:56:32
24:03:14  ukupni
4806.
 22.05.2022.
  Nedelja
20:35:01
21:21:31  ukupni
4805.
 21.05.2022.
  Subota
23:23:02
21:11:59  ukupni
4804.
 20.05.2022.
  Petak
17:16:57
30:06:05  ukupni
4803.
 19.05.2022.
  Četvrtak
16:46:49
24:30:08  ukupni
4802.
 15.05.2022.
  Nedelja
17:36:14
95:10:35  ukupni
4801.
 14.05.2022.
  Subota
20:24:53
21:11:21  ukupni
4800.
 12.05.2022.
  Četvrtak
17:15:42
51:09:11  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 36:35:52
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 49:46:23
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!