Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
3892.
 20.03.2019.
  Sreda
23:17:27
40:21:06  ukupni
3891.
 17.03.2019.
  Nedelja
10:44:59
84:32:28  ukupni
3890.
 15.03.2019.
  Petak
00:08:50
58:36:09  ukupni
3889.
 12.03.2019.
  Utorak
23:46:01
48:22:49  ukupni
3888.
 09.03.2019.
  Subota
20:01:22
75:44:39  ukupni
3887.
 06.03.2019.
  Sreda
20:53:06
71:08:16  ukupni
3886.
 04.03.2019.
  Ponedeljak
21:40:51
47:12:15  ukupni
3885.
 03.03.2019.
  Nedelja
20:51:11
24:49:40  ukupni
3884.
 28.02.2019.
  Četvrtak
21:01:26
71:49:45  ukupni
3883.
 23.02.2019.
  Subota
08:53:20
132:08:06  ukupni
3882.
 21.02.2019.
  Četvrtak
00:16:27
56:36:53  ukupni
3881.
 16.02.2019.
  Subota
19:59:27
100:17:00  ukupni
3880.
 12.02.2019.
  Utorak
08:08:41
107:50:46  ukupni
3879.
 09.02.2019.
  Subota
09:04:48
71:03:53  ukupni
3878.
 06.02.2019.
  Sreda
20:18:39
60:46:09  ukupni
3877.
 03.02.2019.
  Nedelja
09:40:48
82:37:51  ukupni
3876.
 26.01.2019.
  Subota
23:11:45
178:29:03  ukupni
3875.
 24.01.2019.
  Četvrtak
22:16:30
48:55:15  ukupni
3874.
 22.01.2019.
  Utorak
22:14:42
48:01:48  ukupni
3873.
 20.01.2019.
  Nedelja
22:49:30
47:25:12  ukupni
3872.
 16.01.2019.
  Sreda
22:11:29
96:38:01  ukupni
3871.
 13.01.2019.
  Nedelja
23:58:56
70:12:33  ukupni
3870.
 10.01.2019.
  Četvrtak
22:39:46
73:19:10  ukupni
3869.
 08.01.2019.
  Utorak
07:30:54
63:08:52  ukupni
3868.
 05.01.2019.
  Subota
09:26:02
70:04:52  ukupni
3867.
 03.01.2019.
  Četvrtak
22:30:33
34:55:29  ukupni
3866.
 01.01.2019.
  Utorak
23:31:00
46:59:33  ukupni
3865.
 29.12.2018.
  Subota
12:16:27
83:14:33  ukupni
3864.
 27.12.2018.
  Četvrtak
22:53:57
37:22:30  ukupni
3863.
 26.12.2018.
  Sreda
01:47:42
45:06:15  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 69:15:41
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 60:51:06
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Kliknite ovde za vise informacija!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!