Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4879.
 24.09.2022.
  Subota
11:55:04
22:47:25  ukupni
4878.
 23.09.2022.
  Petak
21:26:48
14:28:16  ukupni
4877.
 22.09.2022.
  Četvrtak
17:51:42
27:35:06  ukupni
4876.
 21.09.2022.
  Sreda
22:13:09
19:38:33  ukupni
4875.
 20.09.2022.
  Utorak
18:02:11
28:10:58  ukupni
4874.
 19.09.2022.
  Ponedeljak
17:31:58
24:30:13  ukupni
4873.
 18.09.2022.
  Nedelja
17:07:31
24:24:27  ukupni
4872.
 17.09.2022.
  Subota
15:18:10
25:49:21  ukupni
4871.
 16.09.2022.
  Petak
17:04:08
22:14:02  ukupni
4870.
 15.09.2022.
  Četvrtak
16:35:03
24:29:05  ukupni
4869.
 14.09.2022.
  Sreda
18:33:00
22:02:03  ukupni
4868.
 13.09.2022.
  Utorak
21:30:55
21:02:05  ukupni
4867.
 12.09.2022.
  Ponedeljak
17:50:52
27:40:03  ukupni
4866.
 11.09.2022.
  Nedelja
12:44:23
29:06:29  ukupni
4865.
 10.09.2022.
  Subota
19:37:02
17:07:21  ukupni
4864.
 09.09.2022.
  Petak
17:18:25
26:18:37  ukupni
4863.
 08.09.2022.
  Četvrtak
13:07:14
28:11:11  ukupni
4862.
 07.09.2022.
  Sreda
18:37:42
18:29:32  ukupni
4861.
 06.09.2022.
  Utorak
18:06:15
24:31:27  ukupni
4860.
 05.09.2022.
  Ponedeljak
17:40:59
24:25:16  ukupni
4859.
 04.09.2022.
  Nedelja
19:48:16
21:52:43  ukupni
4858.
 03.09.2022.
  Subota
10:14:07
33:34:09  ukupni
4857.
 01.09.2022.
  Četvrtak
17:50:54
40:23:13  ukupni
4856.
 01.09.2022.
  Četvrtak
02:55:45
14:55:09  ukupni
4855.
 29.08.2022.
  Ponedeljak
18:02:11
56:53:34  ukupni
4854.
 28.08.2022.
  Nedelja
19:30:07
22:32:04  ukupni
4853.
 25.08.2022.
  Četvrtak
16:35:52
74:54:15  ukupni
4852.
 22.08.2022.
  Ponedeljak
18:15:38
70:20:14  ukupni
4851.
 21.08.2022.
  Nedelja
16:32:53
25:42:45  ukupni
4850.
 18.08.2022.
  Četvrtak
17:32:33
71:00:20  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 30:10:19
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 23:04:59
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!