Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4541.
 15.04.2021.
  Četvrtak
19:30:08
24:26:59  ukupni
4540.
 14.04.2021.
  Sreda
21:54:18
21:35:50  ukupni
4539.
 12.04.2021.
  Ponedeljak
18:47:46
51:06:32  ukupni
4538.
 11.04.2021.
  Nedelja
20:33:12
22:14:34  ukupni
4537.
 10.04.2021.
  Subota
20:52:55
23:40:17  ukupni
4536.
 09.04.2021.
  Petak
22:39:00
22:13:55  ukupni
4535.
 08.04.2021.
  Četvrtak
20:39:10
25:59:50  ukupni
4534.
 07.04.2021.
  Sreda
17:24:54
27:14:16  ukupni
4533.
 06.04.2021.
  Utorak
20:02:22
21:22:32  ukupni
4532.
 05.04.2021.
  Ponedeljak
20:48:00
23:14:22  ukupni
4531.
 04.04.2021.
  Nedelja
19:58:56
24:49:04  ukupni
4530.
 03.04.2021.
  Subota
15:06:56
28:52:00  ukupni
4529.
 02.04.2021.
  Petak
22:52:16
16:14:40  ukupni
4528.
 01.04.2021.
  Četvrtak
17:43:15
29:09:01  ukupni
4527.
 31.03.2021.
  Sreda
22:25:17
19:17:58  ukupni
4526.
 30.03.2021.
  Utorak
19:53:09
26:32:08  ukupni
4525.
 29.03.2021.
  Ponedeljak
18:09:03
25:44:06  ukupni
4524.
 28.03.2021.
  Nedelja
16:27:37
25:41:26  ukupni
4523.
 27.03.2021.
  Subota
20:49:27
18:38:10  ukupni
4522.
 26.03.2021.
  Petak
21:08:28
23:40:59  ukupni
4521.
 25.03.2021.
  Četvrtak
19:56:03
25:12:25  ukupni
4520.
 24.03.2021.
  Sreda
22:23:17
21:32:46  ukupni
4519.
 23.03.2021.
  Utorak
22:13:23
24:09:54  ukupni
4518.
 22.03.2021.
  Ponedeljak
21:46:29
24:26:54  ukupni
4517.
 21.03.2021.
  Nedelja
19:22:26
26:24:03  ukupni
4516.
 20.03.2021.
  Subota
20:25:48
22:56:38  ukupni
4515.
 19.03.2021.
  Petak
17:58:23
26:27:25  ukupni
4514.
 18.03.2021.
  Četvrtak
18:22:17
23:36:06  ukupni
4513.
 17.03.2021.
  Sreda
19:08:41
23:13:36  ukupni
4512.
 16.03.2021.
  Utorak
17:25:39
25:43:02  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 24:51:02
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 27:19:42
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Kliknite ovde za vise informacija!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!