Preuzmi kategoriju
 
 
 
 
 
ŠIFRE KATEGORIJA
Na ovom mestu je prikazan spisak svih naših kategorija sa pripadajućom šifrom koja će vam biti potrebna za parametar catid pri aktiviranju ovog servisa...

Id
 Naziv kategorije
103
 PORTALI
104
 KOMPJUTERI
105
 MEDIJI
106
 OGLASI
107
 EKONOMIJA
108
 INTERNET
109
 PROVAJDERI
110
 WEBMASTER
111
 POSAO
115
 VOZILA
117
 MUZIKA
118
 KLADIONICE
119
 FORUMI I CHAT
120
 RAZNO
121
 DOM I PORODICA
122
 KUPOVINA ONLINE
123
 EROTIKA
124
 SPORT
125
 POLITIKA
126
 NEKRETNINE
127
 PUTOVANJA
128
 REGIONALNO
129
 ZDRAVLJE
131
 ZABAVA
132
 OBRAZOVANJE
134
 DUHOVNOST
135
 DRŽAVA I DRUŠTVO
136
 FIRME
137
 KULTURA I UMETNOST
201
 TELEKOMUNIKACIJE
202
 ČASOPISI - ELEKTRO
203
 ELEKTRO MATERIJAL
204
 CAD SOFTWARE
205
 INDUSTRIJSKI LINKOVI
206
 ŠTAMPANE PLOČICE
207
 KATALOZI-ELEKTRONIKA
208
 RADIO AMATERI
209
 ELEKTRONIKA - RAZNO
210
 DATA SHEETS
 
Tabela 1. - spisak kategorija
 
 
 
 
 
  
Umesto da se sami reklamirate, mnogo je uverljivije da to, u vaše ime, uradi neko drugi. Uvek je VREDNIJE i EFEKTNIJE kada pohvele za vaš sajt stižu iz nekog drugog, nezavisnog i objektivnog izvora...
 
Ako želite da se pohvalite vašom pozicijom u okviru kategorije u kojoj ste prijavljeni, obaveštavamo Vas da postoji mogućnost da linkove iz željene kategorije (u celini ili samo deo njih), od sada prikazujete na svom sajtu. Dovoljno je da selektujete priloženi HTML kod i uz pomoć COPY & PASTE prekopirate priloženi HTML kod na vašu stranicu.
 
 
 
Sledi objašnjenje korišćenih parametara prikazanih na Slici 1 koji vam omogućavaju da izgled podataka u ifram-u potpuno prilagodite uslovima koji vladaju na vašem sajtu:
 
 marginwidth
 iframe margina  (default = 0)
 marginheight
 iframe margina  (default = 0)
 height
 visina iframe-a  (default = 700)
 width  širina iframe-a (default = 470)
 sort  način sortirnja (default = C)  (A=Dnevni, B=Nedeljni, C=Ukupni) 
 catid  šifra kategorije  (default = 106)  106=OGLASI - Šifre ostalih kategorija prikazane su na ovoj stranici, u okviru Tabele 1 koja se nalazi sa leve strane.
 bgcolor  boja iframe podloge  (default =FFFFCC)
 hdcolor  boja zaglavlja  (default = 00CCFF)
 inkcolor  boja slova (izuzev linkova)  (default = 000000)
 linecolor  boja granične linije između kolona  (default = F0F0FF)  
 bordercolor  boja okvira  (default == 003366)  U slučaju da ovu vrednost postavite na 000000, okvir će biti crne boje a granice između kolona će biti nevidljive.
 rankcolor  boja brojeva u koloni Rejting  (default = 006699)
 alexacolor1  boja Alexa rejtinga (default = 006633) Označava skok rejtinga - default je zelena
 alexacolor2  boja Alexa rejtinga (default = FF0000) Označava pad rejtinga - default je crvena
 urlcolor  boja linka (default = 0000FF)  Ovde skrećemo pažnju da se posećeni linkovi označavaju bojom rankcolor a trenutno aktivni link, bojom alexacolor2.
 color1  osnovna boja podloge  (default = FFFFFF)
 color2  boja podloge za dobijanje "zebrastog" efekta  (default = F8F8FF)
 subcat  naziv potkategorije za izdvajanje (default = all)  Ako string all zamenite nazivom odgovarajuće potkategorije, tada će biti prikazani samo sajtovi iz potkategorije koju ste izabrali.
 urlid  urlid sajta koji želite da istaknete (default = 9999) Umesto default vrednosti 9999, unesite šifru svog sajta i kada kategorija bude prikazana, uz vaš sajt će se nalaziti marker koji će voditi do dodatnih informacija o vašem sajtu...
 catname  vaš naziv kategorije (default = N/A) Ako parameter nije unet ili ima default vrednost, tada se ispisuje standardni naziv kategorije kakav važi na sajtu RADANPRO. U protivnom, biće ispisan tekst koji Vi unesete. Glavni razlog uvođenja ovog parametra je mogućnost da se naziv kategorije prevede na slovenački ili makedonski jezik bez generalnog prevođenja naziva kategorija - što nam omogućava i dalje fleksibilnost u uvođenju novih kategorija.
 language  izbor jezika (default = YU)  (YU=Srpski, HR=Hrvatski, SI=Slovenački, MK=Makedonski, BA=Bosanski, CG=Crnogorski)  (Za sada se za vrednosti parametra: YU, HR, BA i CG prikazuje identičan tekst)
Slika 2 - opis korišćenih parametara
 
 
 
PRIMER 1.
Ako samo prekopirate HTML kod na svoju stranicu (bez ikakvih izmena) dobićete tabelu kao u primeru 1. Naravno, ovo je prvi korak. Zatim sledi prilagođavanje prikaza podataka uslovima koji vladaju na vašem sajtu.
PAŽNJA! Ako nemate nameru da potrošite desetak minuta da tačno prilagodite izgled generisane kategorije koloritu vašeg sajta - preporučujemo da bar postavite parametar bgcolor na osnovnu boju podloge (default =FFFFCC - svetlo žuta). U našem slučaju, s obzirom da je boja naše podloge bela (FFFFFF), dovoljno bi bilo postaviti bgcolor=FFFFFF i svetlo žuti okvir bi nestao. :)
 
 
 
PRIMER 2.
U PRIMERU 2. smo izdvojili samo sajtove iz Hrvatske. To smo učinili tako što smo default vrednost parametra subcat=all promenili u subcat=Sajtovi iz Hrvatske. Pored toga, izvršili smo prilagođenje dužine ifram-a. U ovom primeru smo parametar URLID postavili za sajt www.kupoprodaja.net (urlid=8275). Vi, naravno, postavite šifru svog sajta. :)
 
 
 
PRIMER 3.
Sada smo predhodni primer prilagodili koloritu koji recimo vlada na nekom "xyz" sajtu i ima za osnovu žutu boju.
 
 
 
PRIMER 4.
U slučaju da imate problema sa prostorom na stranici, možete da izvršite skraćivanje i/ili sužavanje iframe-a po X-osi i Y-osi koristeći parametara width i height kao što se može videti u primeru 4.
 
 
 
PRIMER 5.
U ovom primeru želimo da prikažemo deo kategorije OBRAZOVANJE (šifra 132) i to samo makedonske sajtove. S obzirom da ova kategirija ima šifru 132, postavićemo parametar catid=132. Zatim ćemo postaviti parametar za izdvajanje željene potkategorije na vrednost subcat=Sajtovi od Makedonija. Zatim ćemo reč OBRAZOVANJE zameniti rečju OBRAZOVANIE postavljanjem parametara catname=OBRAZOVANIE. Ostaje da podesimo ispis komentara na makedonskom jeziku postavljajući language=MK.
 
 
 
PRIMER 6.
Slično kao u primeru 5. želimo ponovo da prikažemo deo kategorije OBRAZOVANJE (šifra 132) ali sada samo sajtove iz Slovenije. Prvo postavljamo šifru kategorije sa catid=132 a zatim ćemo postaviti parametar za izdvajanje željene potkategorije na vrednost subcat=Spletne strani iz Slovenije. Zatim ćemo reč OBRAZOVANJE zameniti rečju IZOBRAZEVANJE postavljanjem parametara catname=IZOBRAZEVANJE. Ispis komentara na slovenačkom jeziku obezbeđujemo parametrom language=SI.
 
 
 
PRIMER 7. - NAJČEŠĆA GREŠKA PRI PREUZIMANJU HTML KODA
U ovom primeru želimo da ukažemo na najčešću grešku koja se javlja prilikom kopiranja HTML koda. Na sreću lako se otklanja. :) U primeru 7. namerno smo inicirali grešku kod potkategorije "Sajtovi od Makedonija". U HTML kodu, string "Sajtovi od Makedonija" je prelomljen tako da se deo stringa "Sajtovi od" nalazi na kraju linije a string "Makedonija" na početku naredne linije. Problem se jednostavno otklanja na taj način što se u HTML editoru, prelomljni string spoji i iframe će odmah prikazati podatke koje ste tražili...
 
 
 
Važno! Ako koristite izdvajanje pojedine potkategorije (subcat=Domaći sajtovi - Srbija ili subcat=Spletne strani iz Slovenije), obavezno proverite da string nije prelomljen - već da se nalazi ispisan u jednoj liniji. U protivom, ifram će prikazati tabelu bez podataka kao što je prikazano u primeru 7.
 
 
 
  PALETA BOJA 
000000
000000
003300
006600
009900
00CC00
00FF00
330000
333300
336600
339900
33CC00
33FF00
660000
663300
666600
669900
66CC00
66FF00
333333
000033
003333
006633
009933
00CC33
00FF33
330033
333333
336633
339933
33CC33
33FF33
660033
663333
666633
669933
66CC33
66FF33
666666
000066
003366
006666
009966
00CC66
00FF66
330066
333366
336666
339966
33CC66
33FF66
660066
663366
666666
669966
66CC66
66FF66
999999
000099
003399
006699
009999
00CC99
00FF99
330099
333399
336699
339999
33CC99
33FF99
660099
663399
666699
669999
66CC99
66FF99
CCCCCC
0000CC
0033CC
0066CC
0099CC
00CCCC
00FFCC
3300CC
3333CC
3366CC
3399CC
33CCCC
33FFCC
6600CC
6633CC
6666CC
6699CC
66CCCC
66FFCC
FFFFFF
0000FF
0033FF
0066FF
0099FF
00CCFF
00FFFF
3300FF
3333FF
3366FF
3399FF
33CCFF
33FFFF
6600FF
6633FF
6666FF
6699FF
66CCFF
66FFFF
FF0000
990000
993300
996600
999900
99CC00
99FF00
CC0000
CC3300
CC6600
CC9900
CCCC00
CCFF00
FF0000
FF3300
FF6600
FF9900
FFCC00
FFFF00
00FF00
990033
993333
996633
999933
99CC33
99FF33
CC0033
CC3333
CC6633
CC6633
CCCC33
CCFF33
FF0033
FF3333
FF6633
FF9933
FFCC33
FFFF33
0000FF
990066
993366
996666
999966
99CC66
99FF66
CC0066
CC3366
CC6666
CC9966
CCCC66
CCFF66
FF0066
FF3366
FF6666
FF9966
FFCC66
FFFF66
FFFF00
990099
993399
996699
999999
99CC99
99FF99
CC0099
CC3399
CC6699
CC9999
CCCC99
CCFF99
FF0099
FF3399
FF6699
FF9999
FFCC99
FFFF99
00FFFF
9900CC
9933CC
9966CC
9999CC
99CCCC
99FFCC
CC00CC
CC33CC
CC66CC
CC99CC
CCCCCC
CCFFCC
FF00CC
FF33CC
FF66CC
FF99CC
FFCCCC
FFFFCC
FF00FF
9900FF
9933FF
9966FF
9999FF
99CCFF
99FFFF
CC00FF
CC33FF
CC66FF
CC99FF
CCCCFF
CCFFFF
FF00FF
FF66FF
FF99FF
FFCCFF
FFFFFF
Postavi kursor na željenu boju
 
 
 
Za slovenački prevod, zahvaljujemo se webmasteru sajta www.raziskovalec.com
Za makedonski prevod, zahvaljujemo se webmasteru sajta
www.tema1.net
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Kliknite ovde za vise informacija!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!